വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

ചരിത്ര നോവൽ   ( 2 പുസ്തകങ്ങൾ )
 • Quick view
  ₹ 315.00 ₹ 350.00 -10%

  വീര പഴശ്ശിരാജയുടെ കഥ പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചരിത്രനോവല്‍

  ₹ 315.00 ₹ 350.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ധീരയോദ്ധാവായ രൈരുനായരുടെ ജീവിത വൃത്താന്തത്തിലൂടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്ര ഭൂപടം നിവർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നോവലിസ്റ്റ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി, ഹൈദരാലി, ടിപ്പു തുടങ്ങിയ ഭരണാധികാരികളുടെ നയതന്ത്രങ്ങളും ഭരണ രീതികളും ചതിയും കുതന്ത്രങ്ങളും സ്വാർത്ഥതയുമൊക്കെ ഈ നോവലിൽ കൃത്യമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. 

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock