വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

 • മടക്കയാത്ര
  മടക്കയാത്ര
  ₹ 180.00 ₹ 200.00

  ഓരോ നിമിഷവും മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു...

 • വേരുകൾ തേടുന്ന വൻമരങ്ങൾ
  വേരുകൾ തേടുന്ന വൻമരങ്ങൾ
  ₹ 108.00 ₹ 120.00

  ഓർമ്മകളിൽ തെളിയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മുഴക്കങ്ങൾ, അധികാരത്തിന്റെയും...

 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%

  സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ലോകത്തെ കൊത്തിയെടുക്കുന്ന മഞ്ജുവിന്റെ കവിതകൾ ഒരു സ്ത്രീക്കുമാത്രം ആവിഷ്‌കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സത്യസന്ധതയുടെ വിരൽപാടുകളാണ്...

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  പുതുകാലത്തിന്റെ സംഘർഷങ്ങളെയും വൈവിധ്യങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കവിതകളുടെ സമാഹാരം. സമകാലിക മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രമായും ഹൃദ്യമായും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ കാവ്യരൂപങ്ങൾ ഭാഷയെ നവീകരിക്കുകയും കവിതയെ ജനകീയവുമാക്കുന്നു.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  പതിവുകൾ മാറുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തേയും മാറ്റുന്നുണ്ട്. ചില മാറ്റങ്ങൾ നല്ലതിനാകാം. നിശ്ചയമായും ചില മാറ്റങ്ങൾ നല്ലതിനല്ല. നമ്മുടെ സ്വത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീർന്ന പല നന്മകളും ഇല്ലാതാവുന്നതിന്റെ പിടച്ചിൽ, നിലവിളി, വേദന, രോഷം എന്നിവയൊക്കെ നിർമ്മലയുടെ കവിതകളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  ലളിതമാണ് അജിതയുടെ ഭാഷ. ആശയ ദാരിദ്ര്യം ഒട്ടുമില്ലതാനും. പദസമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അജിത വിജയിക്കുന്നു. ഉചിതമായ പദങ്ങൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിന്യസിപ്പിക്കാനുള്ള അജിതയുടെ കരവിരുത് പ്രശംസനീയംതന്നെ...

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%

  ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ കൂടിനിനുള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾ കൂടുപൊളിച്ച് പുറംലോകവുമായി, പുറത്തെ മനുഷ്യരുമായി തിര്യക്കുകളുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് തന്റെ കഥകളിലൂടെ...

  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  ഏകാന്തതയുടെ വാത്മീകത്തിനുള്ളിൽ തപം കൊണ്ടിരിക്കേ, നമ്മിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്കു ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കും; ആ ചിറകിലേറിയാണ് നാം ഭാവനയുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നെത്തുന്നത്...

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%

  ഒരിക്കൽ മാത്രം വന്ന് അനിശ്ചിതകാലം താമസിച്ച് മടങ്ങേണ്ട ഭൂമി എന്ന വാടകവീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുനാൾ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരംശം നിഷേപിച്ച് പോകുന്നു. അതാണെന്റെ കവിത...

  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ഓർമ്മകളിൽ തെളിയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മുഴക്കങ്ങൾ, അധികാരത്തിന്റെയും പണാധിപത്യത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഞെരുങ്ങി പിടയുന്ന ഹതഭാഗ്യർ. ജീവിതം ചില നിമിത്തങ്ങളിൽ ബന്ധിതമാകുമ്പോൾ പ്രത്യാശയുടെ നിലപാടുതറ മാറിമറയുന്നു...

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%

  വ്രണിതനൊമ്പരങ്ങൾക്ക് മാധുര്യമുണ്ടെന്നും കാലത്തെ ആനയിക്കുന്നതിൽ അവ മുന്നിലാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടാത്ത ജനയിടങ്ങളിലൂടെ യുക്തിഭദ്രമായി മുന്നേറുന്നവരുടെ കഥിതശില്പങ്ങളുടെ സമാഹാരമായി ഈ കൃതിയെ മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്നു.

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%

  രാഷ്ട്രീയ അപചങ്ങൾക്കെതിരെ, സാമൂഹിക ദുഷ്പ്രവണതകൾക്കും, അസമത്വത്തിനുമെതിരെ അക്ഷരങ്ങളെ അണികളായ് നിരത്തി, വാക്കുകൾ ആയുധമാക്കി സമൂഹത്തിനുനേരെ വിരൽചൂണ്ടുന്ന കഥകൾ.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%

  ഓരോ നിമിഷവും മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോകുക. സഞ്ചാരം ദേശങ്ങളിലൂടെയല്ല, കാലങ്ങളിലൂടേയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കാലങ്ങൾക്കൊത്ത് ദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവരേക്കാൾ പ്രാകൃതരല്ലേ ദേശങ്ങൾക്കൊത്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവർ...

  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 153.00 ₹ 170.00 -10%

  അമ്മയും അച്ഛനും എന്നുമുണ്ടാവില്ല. സമൂഹമുണ്ടാവില്ല. ബന്ധുക്കളുണ്ടാവില്ല. ആർപ്പു വിളികൾ നിർത്തി അവളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ധീരൻ ഇനി പിറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആർക്കും അതിനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളെ വെറുതെ വിടാമായിരുന്നു. അതിനു കഴിയാത്ത ഈ വ്യവസ്ഥിതി പിന്നെ എന്തിനു വേണം! വ്യവസ്ഥിതിയെ എന്തിനനുസരിക്കണം!.

  ₹ 153.00 ₹ 170.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 36.00 ₹ 40.00 -10%

  മാതൃഭാവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ കവിതയിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന 26 കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

  ₹ 36.00 ₹ 40.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%

  ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്ന അനുഭവം വളരെ രസകരമായി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. നിഷ്കളങ്കമായ തുറന്നു പറച്ചിലുകളാണ് ഓരോ കവിതയും.

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  പേമാരി കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റത്തുള്ളികളായി പെയ്യുന്ന അനുഭൂതികളുടെ ഒരു അന്തർലോകത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കവിതകൾ.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%

  ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്ന അനുഭവം വളരെ രസകരമായി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. നിഷ്കളങ്കമായ തുറന്നു പറച്ചിലുകളാണ് ഓരോ കവിതയും.

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 153.00 ₹ 170.00 -10%

  അമ്മയും അച്ഛനും എന്നുമുണ്ടാവില്ല. സമൂഹമുണ്ടാവില്ല. ബന്ധുക്കളുണ്ടാവില്ല. ആർപ്പു വിളികൾ നിർത്തി അവളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ധീരൻ ഇനി പിറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആർക്കും അതിനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളെ വെറുതെ വിടാമായിരുന്നു. അതിനു കഴിയാത്ത ഈ വ്യവസ്ഥിതി പിന്നെ എന്തിനു വേണം! വ്യവസ്ഥിതിയെ എന്തിനനുസരിക്കണം!.

  ₹ 153.00 ₹ 170.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%

  ഓരോ നിമിഷവും മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോകുക. സഞ്ചാരം ദേശങ്ങളിലൂടെയല്ല, കാലങ്ങളിലൂടേയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കാലങ്ങൾക്കൊത്ത് ദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവരേക്കാൾ പ്രാകൃതരല്ലേ ദേശങ്ങൾക്കൊത്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവർ...

  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 36.00 ₹ 40.00 -10%

  മാതൃഭാവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ കവിതയിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന 26 കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

  ₹ 36.00 ₹ 40.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ഓർമ്മകളിൽ തെളിയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മുഴക്കങ്ങൾ, അധികാരത്തിന്റെയും പണാധിപത്യത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഞെരുങ്ങി പിടയുന്ന ഹതഭാഗ്യർ. ജീവിതം ചില നിമിത്തങ്ങളിൽ ബന്ധിതമാകുമ്പോൾ പ്രത്യാശയുടെ നിലപാടുതറ മാറിമറയുന്നു...

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  പേമാരി കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റത്തുള്ളികളായി പെയ്യുന്ന അനുഭൂതികളുടെ ഒരു അന്തർലോകത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കവിതകൾ.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%

  രാഷ്ട്രീയ അപചങ്ങൾക്കെതിരെ, സാമൂഹിക ദുഷ്പ്രവണതകൾക്കും, അസമത്വത്തിനുമെതിരെ അക്ഷരങ്ങളെ അണികളായ് നിരത്തി, വാക്കുകൾ ആയുധമാക്കി സമൂഹത്തിനുനേരെ വിരൽചൂണ്ടുന്ന കഥകൾ.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  ഏകാന്തതയുടെ വാത്മീകത്തിനുള്ളിൽ തപം കൊണ്ടിരിക്കേ, നമ്മിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്കു ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കും; ആ ചിറകിലേറിയാണ് നാം ഭാവനയുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നെത്തുന്നത്...

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%

  വ്രണിതനൊമ്പരങ്ങൾക്ക് മാധുര്യമുണ്ടെന്നും കാലത്തെ ആനയിക്കുന്നതിൽ അവ മുന്നിലാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടാത്ത ജനയിടങ്ങളിലൂടെ യുക്തിഭദ്രമായി മുന്നേറുന്നവരുടെ കഥിതശില്പങ്ങളുടെ സമാഹാരമായി ഈ കൃതിയെ മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്നു.

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%

  ഒരിക്കൽ മാത്രം വന്ന് അനിശ്ചിതകാലം താമസിച്ച് മടങ്ങേണ്ട ഭൂമി എന്ന വാടകവീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുനാൾ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരംശം നിഷേപിച്ച് പോകുന്നു. അതാണെന്റെ കവിത...

  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%

  ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ കൂടിനിനുള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾ കൂടുപൊളിച്ച് പുറംലോകവുമായി, പുറത്തെ മനുഷ്യരുമായി തിര്യക്കുകളുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് തന്റെ കഥകളിലൂടെ...

  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  ലളിതമാണ് അജിതയുടെ ഭാഷ. ആശയ ദാരിദ്ര്യം ഒട്ടുമില്ലതാനും. പദസമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അജിത വിജയിക്കുന്നു. ഉചിതമായ പദങ്ങൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിന്യസിപ്പിക്കാനുള്ള അജിതയുടെ കരവിരുത് പ്രശംസനീയംതന്നെ...

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  പതിവുകൾ മാറുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തേയും മാറ്റുന്നുണ്ട്. ചില മാറ്റങ്ങൾ നല്ലതിനാകാം. നിശ്ചയമായും ചില മാറ്റങ്ങൾ നല്ലതിനല്ല. നമ്മുടെ സ്വത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീർന്ന പല നന്മകളും ഇല്ലാതാവുന്നതിന്റെ പിടച്ചിൽ, നിലവിളി, വേദന, രോഷം എന്നിവയൊക്കെ നിർമ്മലയുടെ കവിതകളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  പുതുകാലത്തിന്റെ സംഘർഷങ്ങളെയും വൈവിധ്യങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കവിതകളുടെ സമാഹാരം. സമകാലിക മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രമായും ഹൃദ്യമായും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ കാവ്യരൂപങ്ങൾ ഭാഷയെ നവീകരിക്കുകയും കവിതയെ ജനകീയവുമാക്കുന്നു.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%

  സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ലോകത്തെ കൊത്തിയെടുക്കുന്ന മഞ്ജുവിന്റെ കവിതകൾ ഒരു സ്ത്രീക്കുമാത്രം ആവിഷ്‌കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സത്യസന്ധതയുടെ വിരൽപാടുകളാണ്...

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%

  ഓരോ നിമിഷവും മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോകുക. സഞ്ചാരം ദേശങ്ങളിലൂടെയല്ല, കാലങ്ങളിലൂടേയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കാലങ്ങൾക്കൊത്ത് ദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവരേക്കാൾ പ്രാകൃതരല്ലേ ദേശങ്ങൾക്കൊത്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവർ...

  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ഓർമ്മകളിൽ തെളിയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മുഴക്കങ്ങൾ, അധികാരത്തിന്റെയും പണാധിപത്യത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഞെരുങ്ങി പിടയുന്ന ഹതഭാഗ്യർ. ജീവിതം ചില നിമിത്തങ്ങളിൽ ബന്ധിതമാകുമ്പോൾ പ്രത്യാശയുടെ നിലപാടുതറ മാറിമറയുന്നു...

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock