വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

ജീവചരിത്രം   ( 3 പുസ്തകങ്ങൾ )
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  ഗാന്ധിജിയുടെ ചിന്തകളും ജീവിതദർശനങ്ങളും മൊഴിമുത്തുകളായി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  ടി. പി. ചന്ദ്രശേഖരന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും രക്തസാക്ഷിത്വവും അതിനു പിന്നിൽ അരങ്ങേറിയ ഗൂഢാലോചനകളും കേസന്വേഷണവും കോടതി വിധിയും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 58.50 ₹ 65.00 -10%

  ശ്രീനാരായണഗുരു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രിയശിഷ്യനും, എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന മഹാകവി എൻ.കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ ജീവചരിത്രം. 'വിവേകോദയം' മാസികയിൽ ഖണ്ഡ:ശയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ബ്രഹ്മശ്രീ നാരായണഗുരു'വിന്‍റെ ശതാബ്ദിവർഷമാണിത്.

  ₹ 58.50 ₹ 65.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock