വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

ഇസ്മയില്‍ ചൊവ്വ  എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ

 • Quick view
  ₹ 49.50 ₹ 55.00 -10%

  ഗണിത ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അനശ്വരപ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

  ₹ 49.50 ₹ 55.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 72.00 ₹ 80.00 -10%

  അറിവ് നേടുന്നവര്‍ക്ക് അനിവാര്യമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഗണിതശാസ്ത്രം. വിവിധ മത്സരങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടേണ്ടി വരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാണ്.

  ₹ 72.00 ₹ 80.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock