വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price!  പി എസ് സി ഇംഗ്ലീഷ് View larger

പി എസ് സി ഇംഗ്ലീഷ്

പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികളാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

പേജുകൾ : 176

More details

9 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 90.00

-10%

₹ 100.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ആല്‍ഫാ വണ്‍ റീസേര്‍ച്ച് ടീം
പേജുകൾ176
ISBN93-82507-36-1

പുസ്തകവിവരണം

പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികളാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

പി എസ് സി ഇംഗ്ലീഷ്

പി എസ് സി ഇംഗ്ലീഷ്

പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികളാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

Write a review