വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price!  ഗണിത ശാസ്ത്ര ശില്പ്പികള്‍ View larger

ഗണിത ശാസ്ത്ര ശില്പ്പികള്‍

ഗണിത ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അനശ്വരപ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

പേജുകൾ : 71

More details

9 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 49.50

-10%

₹ 55.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഇസ്മയില്‍ ചൊവ്വ
പേജുകൾ71
ISBN93-82507-26-4

പുസ്തകവിവരണം

ഗണിത ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അനശ്വരപ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

ഗണിത ശാസ്ത്ര ശില്പ്പികള്‍

ഗണിത ശാസ്ത്ര ശില്പ്പികള്‍

ഗണിത ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അനശ്വരപ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

Write a review

ഇസ്മയില്‍ ചൊവ്വ എഴുതിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ: