വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! നീലവിതാനം View larger

നീലവിതാനം

രതിയും പ്രണയവും ഏകാന്തതയും നിറഞ്ഞ പെണ്‍ഭാവങ്ങളുടെ കഥകള്‍.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

പേജുകൾ : 160

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 117.00

-10%

₹ 130.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്പി. സുരേന്ദ്രൻ
പേജുകൾ160
ISBN81-923537-4-5

പുസ്തകവിവരണം

രതിയും പ്രണയവും ഏകാന്തതയും നിറഞ്ഞ പെണ്‍ഭാവങ്ങളുടെ കഥകള്‍.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

നീലവിതാനം

നീലവിതാനം

രതിയും പ്രണയവും ഏകാന്തതയും നിറഞ്ഞ പെണ്‍ഭാവങ്ങളുടെ കഥകള്‍.

Write a review