വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! ടോട്ടോ-ചാൻ View larger

ടോട്ടോ-ചാൻ

തെത്സുകോ കുറോയാനഗി എഴുതിയ ടോട്ടോ-ചാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയാണ്.

പേജുകൾ : 239

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 90.00

-10%

₹ 100.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്തെത് സുകോ കുറോയാനഗി
പേജുകൾ239
തര്‍ജുമഅൻവർ അലി
ISBN81-237-1822-5
പതിപ്പ്1

പുസ്തകവിവരണം

തെത്സുകോ കുറോയാനഗി എഴുതിയ ടോട്ടോ-ചാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയാണ്. ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുത്തിയത് അന്‍വര്‍ അലിയാണ്.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

ടോട്ടോ-ചാൻ

ടോട്ടോ-ചാൻ

തെത്സുകോ കുറോയാനഗി എഴുതിയ ടോട്ടോ-ചാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയാണ്.

Write a review