വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

 • Quick view
  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  1 Review(s)

  ഒരു ഭൂ പ്രദേശത്തിലൂടെയല്ല ഒരു മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് എം.ടി,യുടെ വാരാണസി എന്ന നോവൽ.

  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 292.50 ₹ 325.00 -10%
  1 Review(s)

  ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവായ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ വയലാർ അവാർഡു നേടിയ നോവൽ.

  ₹ 292.50 ₹ 325.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 153.00 ₹ 170.00 -10%
  1 Review(s)

  എം ടിയുടെ വിഖ്യാതമായ ഒരു നോവലാണിത്‌.

  ₹ 153.00 ₹ 170.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  1 Review(s)

  മഞ്ഞ്

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 211.50 ₹ 235.00 -10%
  1 Review(s)

  കാലത്തിന്റെ മറുകര തേടുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ഇതിഹാസമാണീ നോവൽ.

  ₹ 211.50 ₹ 235.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  1 Review(s)

  വിലാപയാത്ര

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  1 Review(s)

  നാഗരികതയുടെ നിന്ദ്യവേഗങ്ങളിലമറന്നു പോയ ഒരു ജനതയുടെ സ്ഥലവേരുകളും ഭാഷയും വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഈ നോവലിൽ.

  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 175.50 ₹ 195.00 -10%
  1 Review(s)

  'അലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍' എന്ന നോവലിന്റെ മറുപാതിയാണ് മറ്റാത്തി. ലൂസിയുടെ വളര്‍ച്ചയും കാഴ്ചയകളുമാണ് ഈ കൃതിയില്‍ ചേതോഹരമായി നിറയുന്നത്.

  ₹ 175.50 ₹ 195.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 171.00 ₹ 190.00 -10%
  1 Review(s)

  മലയാള നോവല്‍സാഹിത്യചരിത്രത്തിലെ സ്ത്രീജന്മങ്ങളില്‍ സഹനം കൊണ്ടും ധിഷണാപാടവംകൊണ്ടും സ്‌ത്രൈണതയുടെ ആര്‍ജ്ജവം കൊണ്ടും വേറിട്ടുനില്‍ക്കുന്നു ഒതപ്പിലെ മര്‍ഗലീത്ത.

  ₹ 171.00 ₹ 190.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 157.50 ₹ 175.00 -10%
  1 Review(s)

  ഊര്കാവല്‍

  ₹ 157.50 ₹ 175.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 252.00 ₹ 280.00 -10%
  1 Review(s)

  മരുവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളുടെ ഭൂമികയില്‍ വിപണനത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളാവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിരക്തിയും, ഭക്തിയും ഇഴപിരിയുകയാണ് ഈ കൃതിയില്‍.

  ₹ 252.00 ₹ 280.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 234.00 ₹ 260.00 -10%
  1 Review(s)

  ജലത്തിനും ജീവനും, പച്ചയും ആത്മാവും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രാണന്റെ ഉത്സവങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വാക്കുകൾകൊണ്ട്‌ ഒരു പ്രക്ഷോഭം.

  ₹ 234.00 ₹ 260.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  1 Review(s)

  മനുഷ്യജീവിതമെന്ന നിഗൂഡത നിറഞ്ഞ അഗാധഗർത്തത്തിൽ സ്നേഹവും സ്നേഹഭംഗവും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 130.50 ₹ 145.00 -10%
  1 Review(s)

  1960ൽ കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്‌ ലഭിച്ച നോവൽ.

  ₹ 130.50 ₹ 145.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%
  1 Review(s)

  മനസ്സിലേറ്റ മുറിവിന്റെ സുഖം ആത്മീയാനുഭൂതിയോളം ആഴത്തിലനുഭവിക്കാൻ വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 315.00 ₹ 350.00 -10%
  1 Review(s)

  പ്രഥമ പ്രതിശ്രുതി

  ₹ 315.00 ₹ 350.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 243.00 ₹ 270.00 -10%
  1 Review(s)

  സുവര്‍ണ്ണലത

  ₹ 243.00 ₹ 270.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 207.00 ₹ 230.00 -10%
  1 Review(s)

  പ്രഥമപ്രതിശ്രുതി, സുവര്‍ണലത എന്നീ പ്രശസ്ത കൃതികള്‍ക്ക് ശേഷമുള്ള ആശാപൂര്‍ണാദേവിയുടെ നോവല്‍ത്രയത്തിലെ അവസാന കൃതി.

  ₹ 207.00 ₹ 230.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 49.50 ₹ 55.00 -10%
  1 Review(s)

  കാപ്പിരി

  ₹ 49.50 ₹ 55.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 40.50 ₹ 45.00 -10%
  1 Review(s)

  ഗന്ധകം

  ₹ 40.50 ₹ 45.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%
  1 Review(s)

  കരിമുത്ത്

  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 99.00 ₹ 110.00 -10%
  1 Review(s)

  പഴയ പ്രതാപത്തിന്റെ ഭാരവും താങ്ങി നിഴലുകള്‍ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇടവഴികളിലൂടെ വിജയന്‍ ജീവിതത്തിന്റെ തേര്‍ തെളിച്ചു. എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തട്ടിത്തകര്‍ത്ത് വിജയത്തിന്റെ പടികള്‍ കയറി. 

  ₹ 99.00 ₹ 110.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 252.00 ₹ 280.00 -10%
  1 Review(s)

  നിഗൂഢതയുടെ രാത്രിസൗന്ദര്യം  അമർന്നു കിടക്കുന്ന ലയസുരഭിലമായ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ നോവലിൽ രതിയും മരണവും പ്രണയവും ഇഴ ചേർന്നു കിടക്കുന്നു.

  ₹ 252.00 ₹ 280.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  1 Review(s)

  ത്രികാലജ്ജാനികളായ കാക്കകൾ രാവിന്റെ ഇരുൾച്ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട്‌ പറന്നു വരികയാണ്‌. ജന്മരഹസ്യങ്ങളുടെ നിശ്ചലസമുദ്രങ്ങൾക്കുമുകളിൽ അവ വട്ടമിട്ടുപറക്കുന്നു.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock