വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ബഹുമതി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര, ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ഒന്നരലക്ഷത്തോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മകഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തി ജീവിതത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വൻ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ വഴികാട്ടുന്ന പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ബഹുമതി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര, ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നേടിയ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ഒന്നരലക്ഷത്തോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. മികച്ച വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും സമാധാനവും സന്തോഷവും വിജയവും നേടാൻ വഴികാട്ടുന്ന പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 247.50 ₹ 275.00 -10%

  സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം നേടാൻ വഴികാട്ടുന്ന പുസ്തകം. UPSC സിലബസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം. ലളിതമായ ഭാഷ.

  ₹ 247.50 ₹ 275.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഒന്നരലക്ഷത്തോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടും നിഷ്ഠ കൊണ്ടും വ്യക്തിത്വത്തിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താമെന്ന് വഴികാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥം. സുശിക്ഷിതമായ വ്യക്തിത്വം ജീവിതവിജയത്തിനാവശ്യമാണെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാക്കളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷവും എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപതിയും വിജയവും കൈവരിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന ഗ്രന്ഥം. വയോധികരായ ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമേകുന്ന ഗ്രന്ഥം. റിട്ടയർ ചെയ്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഉണർവും ഊർജ്വസ്വലതയും കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വഴികാട്ടിയാണീ...

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാക്കളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ടെൻഷൻ അകറ്റി ജോലിയിൽ കൂടുതൽ മികവും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 99.00 ₹ 110.00 -10%

  രണ്ടുലക്ഷത്തോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബേസ്ഡ് സെല്ലർ. സമ്പത്ത്, പദവി, സ്വാധീനശക്തി, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്താൻ ഇന്ന് പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല.

  ₹ 99.00 ₹ 110.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 157.50 ₹ 175.00 -10%

  ഐ .ആര്‍ .ഡി .എ പരീക്ഷയില്‍ ആദ്യശ്രമത്തില്‍ തന്നെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഗൈഡ് . ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധരുടെ പാനല്‍ തയ്യാറാക്കിയത് . ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഐ .ആര്‍ .ഡി .എ പരീക്ഷ പാസാകാന്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് അഡ്വൈസര്‍മാരെ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച ഗൈഡ്.

  ₹ 157.50 ₹ 175.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 112.50 ₹ 125.00 -10%

  പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളിൽപോലും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജീവിതവിജയം കൈവരിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന ഗ്രന്ഥം.അപകർഷതാബോധത്തെ അകറ്റാൻ, ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാൻ, ലക്ഷ്യം നേടാൻ, പരാജയങ്ങളെ വിജയങ്ങളാക്കാൻ, സ്വന്തം മൂല്യം തിരിച്ചറിയാൻ, മനസ്സിന്റെ  ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ .....വായനക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന പ്രചോദനാന്മക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 112.50 ₹ 125.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമസ്തമേഖലകളിലെയും വിജയം ദാമ്പത്യവിജയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.തകർന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങൾ മറ്റു മേഖലകളിലെ പരാജയത്തിനു കാരണമാകുന്നു. ഇവിടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ  തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ ഊഷ്മളമാക്കി  ദാമ്പത്യജീവിതം വിജയകരമാക്കി മാറ്റാമെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്. 

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 162.00 ₹ 180.00 -10%

  സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷയെഴുതുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും നിർബന്ധമായും പാസ്സാകേണ്ട വിഷയമാണ് കംപൽസറി പേപ്പർ. ഈ വിഷയം പാസ്സായെങ്കിൽ മാത്രമെ സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷയിലെ മറ്റ് പേപ്പറുകൾ മൂല്യ നിർണ്ണയം ചെയ്യുകയുള്ളൂ...

  ₹ 162.00 ₹ 180.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഇരു കൈകളുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിമാനം പറത്തിയ ജസീക്ക കോക്‌സ്, കൂലിപ്പണിക്കാരിയില്‍ നിന്ന്  അമേരിക്കന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനിയുടെ സി.ഇ.ഒ. ആയ ജ്യോതിറെഡ്ഡി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ  അമേരിക്കക്കാരുടെ ജീവിതവിജയത്തിന്റെ കഥകള്‍ ഈ പുസ്തകം അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. കാഴ്ചയും ഉള്‍ക്കാഴ്ചയും പകരുന്ന  അമേരിക്കന്‍ യാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 247.50 ₹ 275.00 -10%

  സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം നേടാൻ വഴികാട്ടുന്ന പുസ്തകം. സിവിൽ സർവീസ് മലയാളം ഓപ്‌ഷണൽ പഠനത്തിന് സഹായകരമായ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം. UPSC സിലബസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 247.50 ₹ 275.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ജീവിതത്തില്‍ വിജയിക്കാന്‍ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ട ഘടകങ്ങള്‍ ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ ഉദാഹരണങ്ങളും ജീവിത കഥകളും സഹിതം വിശദമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.  കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ജീവിത വിജയം നേടാന്‍ വഴി കാട്ടുന്ന പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 112.50 ₹ 125.00 -10%

  ജോലിയില്‍ കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ച്ച നേടാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. കഴിവും വിദ്യാഭ്യാസവും മാത്രം കൊണ്ട് ഒരാള്‍ക്കും ജോലിയില്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കീഴടക്കാന്‍ കഴിയില്ല. അറിവും കഴിവും ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമ്പോഴാണ് വിജയം കൈവരിക്കാനാകുത്.

  ₹ 112.50 ₹ 125.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഏതവസ്ഥയോടും നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിജയവും പരാജയവും നിർണയിക്കുന്നത്.തകർച്ചയിലും ഉയർച്ച നേടാൻ പ്രസാദാത്മക മനോഭാവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.ചെളിയിൽ നിന്ന് സുന്ദരമായ താമരപ്പൂ വിരിയുന്നതുപോലെ മോശമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുപോലും എങ്ങനെ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാമെന്ന് ഈ പുസ്തകം കാണിച്ചുതരുന്നു.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാക്കളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ജീവിതത്തിൽ വൻവിജയം നേടിയ വ്യക്തികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മനഃശക്തിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ. സ്വന്തം ജീവിതംകൊണ്ട് ലോകത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഏതൊരു സാധാരണ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റിന്റെയും വരുമാനം പത്തിരട്ടിയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട പ്രായോഗിക നിർദേശങ്ങൾ നല്കുന്ന പുസ്തകം.ഇൻഷുറൻസ് സെയിൽസിലും ട്രെയിനിംഗിനും റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്‌ടിച്ച ഗ്രന്ഥകർത്താവിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%

  രണ്ടുലക്ഷത്തോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ബഹുമതി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര, ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നേടിയ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉന്നതനേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരുടെ ജീവിതവിജയത്തിന് സഹായിച്ച മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന...

  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  പ്രചോദനാത്മകരംഗത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകം. ജീവിതവിജയത്തിനു നിദാനമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉദാഹരണസഹിതം വിശദമായി ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുുന്നു . മാനസികസമ്മര്‍ദ്ദവും നിരാശയും ഉത്കണ്ഠയും സഭാകമ്പവും വിഷാദരോഗവുമെല്ലാം അതിജീവിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ മലയാളിയുടെ ജീവിതപശ്ചാത്തലത്തില്‍ പറഞ്ഞു തരുന്ന  ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ജീവിതത്തിൽ തോൽവികളുണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. - ബ്ലെസി (ചലച്ചിത്രസംവിധായകൻ).ഒരു വൈറ്റമിൻ ടോണിക്ക്പോലെ മനസ്സിന് ഉണർവ്വേകുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം. - അസിൻ (ബോളിവുഡ് നായിക)

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ജീവിതവിജയം നേടാൻ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലും സാമൂഹികജീവിതത്തിലും ഓരോരുത്തരും പിന്തുടരേണ്ട ജീവിതശൈലി ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വിഷദമാക്കുന്ന പുസ്തകം.  ജീവിതവിജയം നേടാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. ചെറിയവർക്കും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%

  ഏകാന്തത,രോഗങ്ങൾ,ഒറ്റപ്പെടൽ,അവഗണന,ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ,വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് തള്ളൽ,ഓർമ്മക്കുറവ്,മരണഭയം,ഇളം തലമുറയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ വിള്ളൽ,സ്നേഹം ലഭിക്കാത്തത്‌,സാമ്പത്തിക ക്ളേശം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് 50 വയസ്സ് കഴിയുന്നതോടെ പലരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്.ഇവിടെ എപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാക്കാമെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന പുസ്തകമാണ്...

  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  മൾട്ടിലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിലൂടെ ജീവിതവിജയം സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകം.മൾടിലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ആളുകൾ പരജിതരാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി വിജയിക്കുവാൻ വേണ്ട മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകളെ സമ്പത്തിലേക്കും,

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഏതവസ്ഥയോടും നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിജയവും പരാജയവും നിർണയിക്കുന്നത്.തകർച്ചയിലും ഉയർച്ച നേടാൻ പ്രസാദാത്മക മനോഭാവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.ചെളിയിൽ നിന്ന് സുന്ദരമായ താമരപ്പൂ വിരിയുന്നതുപോലെ മോശമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുപോലും എങ്ങനെ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാമെന്ന് ഈ പുസ്തകം കാണിച്ചുതരുന്നു.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 112.50 ₹ 125.00 -10%

  ജോലിയില്‍ കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ച്ച നേടാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. കഴിവും വിദ്യാഭ്യാസവും മാത്രം കൊണ്ട് ഒരാള്‍ക്കും ജോലിയില്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കീഴടക്കാന്‍ കഴിയില്ല. അറിവും കഴിവും ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമ്പോഴാണ് വിജയം കൈവരിക്കാനാകുത്.

  ₹ 112.50 ₹ 125.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ജീവിതത്തില്‍ വിജയിക്കാന്‍ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ട ഘടകങ്ങള്‍ ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ ഉദാഹരണങ്ങളും ജീവിത കഥകളും സഹിതം വിശദമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.  കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ജീവിത വിജയം നേടാന്‍ വഴി കാട്ടുന്ന പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  പ്രചോദനാത്മകരംഗത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകം. ജീവിതവിജയത്തിനു നിദാനമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉദാഹരണസഹിതം വിശദമായി ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുുന്നു . മാനസികസമ്മര്‍ദ്ദവും നിരാശയും ഉത്കണ്ഠയും സഭാകമ്പവും വിഷാദരോഗവുമെല്ലാം അതിജീവിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ മലയാളിയുടെ ജീവിതപശ്ചാത്തലത്തില്‍ പറഞ്ഞു തരുന്ന  ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ജീവിതവിജയം നേടാൻ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലും സാമൂഹികജീവിതത്തിലും ഓരോരുത്തരും പിന്തുടരേണ്ട ജീവിതശൈലി ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വിഷദമാക്കുന്ന പുസ്തകം.  ജീവിതവിജയം നേടാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. ചെറിയവർക്കും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 112.50 ₹ 125.00 -10%

  പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളിൽപോലും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജീവിതവിജയം കൈവരിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന ഗ്രന്ഥം.അപകർഷതാബോധത്തെ അകറ്റാൻ, ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാൻ, ലക്ഷ്യം നേടാൻ, പരാജയങ്ങളെ വിജയങ്ങളാക്കാൻ, സ്വന്തം മൂല്യം തിരിച്ചറിയാൻ, മനസ്സിന്റെ  ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ .....വായനക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന പ്രചോദനാന്മക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 112.50 ₹ 125.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാക്കളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ജീവിതത്തിൽ വൻവിജയം നേടിയ വ്യക്തികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മനഃശക്തിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ. സ്വന്തം ജീവിതംകൊണ്ട് ലോകത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഏതൊരു സാധാരണ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റിന്റെയും വരുമാനം പത്തിരട്ടിയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട പ്രായോഗിക നിർദേശങ്ങൾ നല്കുന്ന പുസ്തകം.ഇൻഷുറൻസ് സെയിൽസിലും ട്രെയിനിംഗിനും റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്‌ടിച്ച ഗ്രന്ഥകർത്താവിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ബഹുമതി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര, ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നേടിയ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ഒന്നരലക്ഷത്തോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. മികച്ച വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും സമാധാനവും സന്തോഷവും വിജയവും നേടാൻ വഴികാട്ടുന്ന പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ബഹുമതി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര, ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ഒന്നരലക്ഷത്തോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മകഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തി ജീവിതത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വൻ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ വഴികാട്ടുന്ന പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 99.00 ₹ 110.00 -10%

  രണ്ടുലക്ഷത്തോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബേസ്ഡ് സെല്ലർ. സമ്പത്ത്, പദവി, സ്വാധീനശക്തി, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്താൻ ഇന്ന് പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല.

  ₹ 99.00 ₹ 110.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 162.00 ₹ 180.00 -10%

  സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷയെഴുതുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും നിർബന്ധമായും പാസ്സാകേണ്ട വിഷയമാണ് കംപൽസറി പേപ്പർ. ഈ വിഷയം പാസ്സായെങ്കിൽ മാത്രമെ സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷയിലെ മറ്റ് പേപ്പറുകൾ മൂല്യ നിർണ്ണയം ചെയ്യുകയുള്ളൂ...

  ₹ 162.00 ₹ 180.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാക്കളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ടെൻഷൻ അകറ്റി ജോലിയിൽ കൂടുതൽ മികവും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാക്കളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷവും എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപതിയും വിജയവും കൈവരിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന ഗ്രന്ഥം. വയോധികരായ ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമേകുന്ന ഗ്രന്ഥം. റിട്ടയർ ചെയ്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഉണർവും ഊർജ്വസ്വലതയും കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വഴികാട്ടിയാണീ...

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%

  രണ്ടുലക്ഷത്തോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ബഹുമതി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര, ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നേടിയ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉന്നതനേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരുടെ ജീവിതവിജയത്തിന് സഹായിച്ച മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന...

  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 247.50 ₹ 275.00 -10%

  സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം നേടാൻ വഴികാട്ടുന്ന പുസ്തകം. UPSC സിലബസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം. ലളിതമായ ഭാഷ.

  ₹ 247.50 ₹ 275.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഏതവസ്ഥയോടും നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിജയവും പരാജയവും നിർണയിക്കുന്നത്.തകർച്ചയിലും ഉയർച്ച നേടാൻ പ്രസാദാത്മക മനോഭാവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.ചെളിയിൽ നിന്ന് സുന്ദരമായ താമരപ്പൂ വിരിയുന്നതുപോലെ മോശമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുപോലും എങ്ങനെ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാമെന്ന് ഈ പുസ്തകം കാണിച്ചുതരുന്നു.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ജീവിതവിജയം നേടാൻ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലും സാമൂഹികജീവിതത്തിലും ഓരോരുത്തരും പിന്തുടരേണ്ട ജീവിതശൈലി ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വിഷദമാക്കുന്ന പുസ്തകം.  ജീവിതവിജയം നേടാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. ചെറിയവർക്കും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ജീവിതത്തില്‍ വിജയിക്കാന്‍ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ട ഘടകങ്ങള്‍ ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ ഉദാഹരണങ്ങളും ജീവിത കഥകളും സഹിതം വിശദമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.  കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ജീവിത വിജയം നേടാന്‍ വഴി കാട്ടുന്ന പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 247.50 ₹ 275.00 -10%

  സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം നേടാൻ വഴികാട്ടുന്ന പുസ്തകം. സിവിൽ സർവീസ് മലയാളം ഓപ്‌ഷണൽ പഠനത്തിന് സഹായകരമായ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം. UPSC സിലബസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 247.50 ₹ 275.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  മൾട്ടിലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിലൂടെ ജീവിതവിജയം സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകം.മൾടിലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ആളുകൾ പരജിതരാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി വിജയിക്കുവാൻ വേണ്ട മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകളെ സമ്പത്തിലേക്കും,

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 99.00 ₹ 110.00 -10%

  രണ്ടുലക്ഷത്തോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പ്രചോദനാത്മക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബേസ്ഡ് സെല്ലർ. സമ്പത്ത്, പദവി, സ്വാധീനശക്തി, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്താൻ ഇന്ന് പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല.

  ₹ 99.00 ₹ 110.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock