വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

 • ഗീതാഞ്ജലി
  ഗീതാഞ്ജലി
  ₹ 225.00 ₹ 250.00

  വിശ്വ മഹാകവിയുടെ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി...

 • പലകാല കവിതകൾ
  പലകാല കവിതകൾ
  ₹ 108.00 ₹ 120.00

  ഒരു പതാകയുണ്ട്...കണ്ണീരിനാൽ വെളുപ്പിച്ചത്... ചോരയാൽ അടയാളം...

 • ആകാശം etc...
  ആകാശം etc...
  ₹ 108.00 ₹ 120.00

  ആകാശം ഭൂമി കടൽത്തീരങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ മണൽത്തരികൾ, കുട്ടികൾ മേഘങ്ങൾ പൂച്ചകൾ,...

 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ഒരു പതാകയുണ്ട്...കണ്ണീരിനാൽ വെളുപ്പിച്ചത്... ചോരയാൽ അടയാളം വെച്ചത്...മരിച്ചാലും പിടി വിടാത്തത്...പിന്നെങ്ങനെയാണ് സഖാവേ നാം ഒറ്റയാവുന്നത്?

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%

  വിശ്വ മഹാകവിയുടെ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ഗൃഹത്തിലും സൂക്ഷിച്ചു വെയ്‌ക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ ഋതുഭേദങ്ങളെ കവിതകൊണ്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന പക്ഷഭേദമുള്ള കവിയാണ് എസ് സഞ്ജയ്. ഹൃദയംകൊണ്ട് വായിക്കുകയും ജീവിതം കൊണ്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട, വീറുള്ളതും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഈ കവിതകൾ കാലാന്തരങ്ങളിലും വായിക്കപ്പെടും - ശ്രീജിത്ത് അരിയല്ലൂർ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ആകാശം ഭൂമി കടൽത്തീരങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ മണൽത്തരികൾ, കുട്ടികൾ മേഘങ്ങൾ പൂച്ചകൾ, ഓറഞ്ച് കുരുക്കൾ മഴവില്ലുകൾ...എന്നുവേണ്ട ഒന്നിനു പിറകേ ഒന്നെന്നവിധം  എല്ലാവരെയും കുഴലൂതി മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടുകയാണ്.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%

  അനൂപ് കെ ആറിന്റെ കവിതകൾ ഭാഷയെ അപരിചിത വൽക്കരിക്കുകയും വാക്കുകളേയും വരികളേയും പുതിയ രീതിയിൽ നോക്കാൻ വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വസ്തുക്കളുടേയും ചലനങ്ങളുടേയും സൂക്ഷ്മമായ ആന്തരികത പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഭാഷ മാറുന്നത്. സ്ഥൂലത്തിലല്ല, സൂക്ഷ്മത്തിലാണ് ഈ രചനകളുടെ ശ്രദ്ധ - സച്ചിദാനന്ദൻ.

  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  അനാദികാലം മുതൽ ഇങ്ങോളമുണ്ടായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കതകൾ സത്യസന്ധമായി നമുക്ക് മുന്നിൽ നിവരുകയും മൂടുപടമിട്ട കൃത്രിമത്വങ്ങൾ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലാവുകയും വായനക്കാരനെ പച്ച മനുഷ്യരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു മാജിക്കുണ്ട് പ്രസാദിന്റെ കവിതകളുടെ വായനയ്ക്ക് - സിന്ധു കെ വി.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  പിഴയ്ക്കാത്ത ഉന്നമുള്ളവർക്ക് അധികം അസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ട. കൊള്ളേണ്ടിടത്തും അതിനപ്പുറവും തുളച്ച് കയറുന്ന വരികൾ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  അക്ഷരങ്ങളിൽ അഗ്നിയുണ്ട്... ആണധികാരങ്ങളെ, നടപ്പ് സമൂഹ രീതികളെ ഈ കവിതകൾ ചരിത്ര, രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തോടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു; പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നു.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ ഋതുഭേദങ്ങളെ കവിതകൊണ്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന പക്ഷഭേദമുള്ള കവിയാണ് എസ് സഞ്ജയ്. ഹൃദയംകൊണ്ട് വായിക്കുകയും ജീവിതം കൊണ്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട, വീറുള്ളതും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഈ കവിതകൾ കാലാന്തരങ്ങളിലും വായിക്കപ്പെടും - ശ്രീജിത്ത് അരിയല്ലൂർ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  അക്ഷരങ്ങളിൽ അഗ്നിയുണ്ട്... ആണധികാരങ്ങളെ, നടപ്പ് സമൂഹ രീതികളെ ഈ കവിതകൾ ചരിത്ര, രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തോടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു; പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നു.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%

  വിശ്വ മഹാകവിയുടെ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ഗൃഹത്തിലും സൂക്ഷിച്ചു വെയ്‌ക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  പിഴയ്ക്കാത്ത ഉന്നമുള്ളവർക്ക് അധികം അസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ട. കൊള്ളേണ്ടിടത്തും അതിനപ്പുറവും തുളച്ച് കയറുന്ന വരികൾ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  അനാദികാലം മുതൽ ഇങ്ങോളമുണ്ടായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കതകൾ സത്യസന്ധമായി നമുക്ക് മുന്നിൽ നിവരുകയും മൂടുപടമിട്ട കൃത്രിമത്വങ്ങൾ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലാവുകയും വായനക്കാരനെ പച്ച മനുഷ്യരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു മാജിക്കുണ്ട് പ്രസാദിന്റെ കവിതകളുടെ വായനയ്ക്ക് - സിന്ധു കെ വി.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ഒരു പതാകയുണ്ട്...കണ്ണീരിനാൽ വെളുപ്പിച്ചത്... ചോരയാൽ അടയാളം വെച്ചത്...മരിച്ചാലും പിടി വിടാത്തത്...പിന്നെങ്ങനെയാണ് സഖാവേ നാം ഒറ്റയാവുന്നത്?

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%

  അനൂപ് കെ ആറിന്റെ കവിതകൾ ഭാഷയെ അപരിചിത വൽക്കരിക്കുകയും വാക്കുകളേയും വരികളേയും പുതിയ രീതിയിൽ നോക്കാൻ വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വസ്തുക്കളുടേയും ചലനങ്ങളുടേയും സൂക്ഷ്മമായ ആന്തരികത പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഭാഷ മാറുന്നത്. സ്ഥൂലത്തിലല്ല, സൂക്ഷ്മത്തിലാണ് ഈ രചനകളുടെ ശ്രദ്ധ - സച്ചിദാനന്ദൻ.

  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ആകാശം ഭൂമി കടൽത്തീരങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ മണൽത്തരികൾ, കുട്ടികൾ മേഘങ്ങൾ പൂച്ചകൾ, ഓറഞ്ച് കുരുക്കൾ മഴവില്ലുകൾ...എന്നുവേണ്ട ഒന്നിനു പിറകേ ഒന്നെന്നവിധം  എല്ലാവരെയും കുഴലൂതി മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടുകയാണ്.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%

  വിശ്വ മഹാകവിയുടെ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ഗൃഹത്തിലും സൂക്ഷിച്ചു വെയ്‌ക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ഒരു പതാകയുണ്ട്...കണ്ണീരിനാൽ വെളുപ്പിച്ചത്... ചോരയാൽ അടയാളം വെച്ചത്...മരിച്ചാലും പിടി വിടാത്തത്...പിന്നെങ്ങനെയാണ് സഖാവേ നാം ഒറ്റയാവുന്നത്?

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ആകാശം ഭൂമി കടൽത്തീരങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ മണൽത്തരികൾ, കുട്ടികൾ മേഘങ്ങൾ പൂച്ചകൾ, ഓറഞ്ച് കുരുക്കൾ മഴവില്ലുകൾ...എന്നുവേണ്ട ഒന്നിനു പിറകേ ഒന്നെന്നവിധം  എല്ലാവരെയും കുഴലൂതി മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടുകയാണ്.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock