വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

 • Quick view
  ₹ 36.00 ₹ 40.00 -10%
  New
  2 Review(s)

  'മഴയിൽ കുളിച്ച പ്രകൃതിക്ക്' ചാരുതയേറുന്നത് ആഹ്ലാദത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്നതാണ് ധന്യയുടെ കവി മനസ്സ്.

  ₹ 36.00 ₹ 40.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%
  New
  2 Review(s)

  'തന്റെ വഴിത്താരയിൽ നിന്നു നുള്ളിപ്പെറുക്കിയ നിമിഷങ്ങൾ സർഗ്ഗചൈതന്യത്തിൽ ഉരുവപ്പെടുത്തി അനായാസമായി ഈ കഥാകാരൻ മനോഹരങ്ങളായ കഥകളാക്കി മാറ്റുന്നു. കഥാരചനയിലെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനും അവ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കാനും വായനക്കാരെ തന്റെ കഥയിൽ അഭിരമിപ്പിക്കുന്ന രചനാശൈലിയിലൂടെ അതീവ ഹൃദ്യങ്ങളായ കഥകൾ എഴുതാനും ശശി തിരുമലയ്ക്ക് കഴിയുന്നു'- ഡോ: പി സേതുനാഥൻ.

  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%
  New
  2 Review(s)

  ചൈനീസ് ജനതയുടെ വിപ്ലവസമരങ്ങളിൽനിന്നും ഉയർന്നുവന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ നേർചിത്രം.

  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%
  New
  2 Review(s)

  'ഞാൻ ജയിലിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ രണ്ടു പ്ലേയിറ്റുകൾ തന്നു. ഒരു പ്ലേയ്റ്റ് നീലയും മറ്റൊന്ന് ചുവന്നതും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തിയ ആശയം ഇങ്ങനെയാണ്. നീല ദളിതരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം മാഹാനായ അംബേദ്ക്കറെയും. ചുവപ്പ് കമ്യൂണിസത്തെയും പോരാട്ടവീര്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ദളിതരും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും...

  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  New
  2 Review(s)

  പുതിയ കാലത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന പെൺകാഴ്ചകളുടെ സമ്പന്നതയാണ് സോയ നായരുടെ കവിതകളുടെ പ്രത്യേകത. അത് ആവിഷ്‌കാരമാമൂലുകളെ ഗൗനിക്കുന്നില്ല...

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  New
  2 Review(s)

  നവംബർ 8 ന്റെ നോട്ട് നിരോധക്കലിനുശേഷം പഴയ നോട്ടിന്റെ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയും പണം പിൻവലിക്കലിലൂടെയും ബാങ്കുകൾവഴി പുറത്തുവന്നത് 1.36 ലക്ഷം കോടിയുടെ കറൻസി മൂല്യമാണ്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 103.50 ₹ 115.00 -10%
  New
  2 Review(s)

  ബാല്യകാലം മുതൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ അമ്പലപരിസരം, ക്ഷേത്രക്കുളം, ഇടവഴികൾ എല്ലാം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്. മാമനും സുഹൃത്തുക്കളും ഞാനും ഗോലികളിച്ച്, തലപ്പന്തുകളിച്ച്, കുളത്തിൽകുളിച്ച്, മീൻ പിടിച്ചും സജീവമായിരുന്ന ഒരു കാലം.

  ₹ 103.50 ₹ 115.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  New
  2 Review(s)

  ഇതിഹാസങ്ങളിലെല്ലാം അന്തിമവിജയം എപ്പോഴും നന്മയ്ക്കാണെന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട്. 30 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും നിലനിന്നിരുന്ന മൂല്യച്യുതിയാണ് നോവലിസ്റ്റ് ഈ കൃതിയിൽ വിവരിക്കുന്നത്.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  2 Review(s)

  ജീവിതത്തിലെ മൂർത്തസംഭവങ്ങളുടെയെല്ലാം പിന്നിൽ അമൂർത്തമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പ്രത്യക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ആന്തരികസത്തയെ അന്വേഷിക്കുകയും അവ ഹൃദയാവർജകമായി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുവാചകമനസ്സിൽ ഇടംതേടുന്ന 28 കഥകൾ.

  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 270.00 ₹ 300.00 -10%
  2 Review(s)

  സാമൂഹ്യതിന്മകളായ ആത്മഹത്യയ്‌ക്കും ഭീകരവാദത്തിനും എതിരെ വിരൽചൂണ്ടുന്ന നോവൽ.

  ₹ 270.00 ₹ 300.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 36.00 ₹ 40.00 -10%
  2 Review(s)

  ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ബോധപൂർവം വളച്ചൊടിക്കുന്ന വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ വേരുകൾ സത്യസന്ധമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. ഹിന്ദുമത ദേശീയതയും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയും തമ്മിലെന്ത് എന്ന ചോദ്യം ഇന്ന് പ്രസക്തമായിത്തീരുന്നു.

  ₹ 36.00 ₹ 40.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  2 Review(s)

  ജീവിതംതന്നെ ഒരു മത്സരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാം എന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം. ലളിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയും തെളിമയുള്ള വിശകലനങ്ങളിലൂടെയും ജീവിതവിജയം നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങളിലേക്കെത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  2 Review(s)

  ചിരിപ്പിക്കുവാനും ചിന്തിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഈ നർമകഥകൾ തീർച്ചയായും അനുവാചകർക്ക് ഇഷ്ടമാകും.

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 315.00 ₹ 350.00 -10%
  2 Review(s)

  കുട്ടികളും സാധാരണമനുഷ്യരും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ വസ്തുതകളും ഇതിലുണ്ട്. നിരവധി പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു നേടേണ്ട അറിവുകളെല്ലാം സാധാരണക്കാരനുവേണ്ടി ഈ കൃതി പറഞ്ഞു തരുന്നു.

  ₹ 315.00 ₹ 350.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 162.00 ₹ 180.00 -10%
  2 Review(s)

  നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മെ അലട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും ഉചിതമായ ചികിത്സകൾവഴി അവയെ അതിജീവിക്കാനുംവേണ്ടി സാധാരണ വായനക്കാർക്ക്കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുംവിധം ലളിതസുന്ദരമായി തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 162.00 ₹ 180.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  2 Review(s)

  കാലത്തിനപ്പുറത്തേക്കു നോട്ടമയക്കാൻ പോന്ന യന്ത്രപ്പാവകൾ കാളിയമ്മയിലൂടെ അറുമുഖത്തിലൂടെ വെങ്കാമുത്തുവിലൂടെ, ഫാദർ ജോബിലുടെ ഷൺമുഖത്തിലൂടെ, കാർത്തികേയനിലൂടെ ചിന്നപ്പാളയം കേസിലേക്കെത്തി രാഷ്ട്രീയമാനം കൈയാളുന്ന വിശാലഭൂമികയേ കൈപിടിയിലേക്കൊതുക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയ നോവൽ.

  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 247.50 ₹ 275.00 -10%
  2 Review(s)

  ജയിലുകളിൽ സംഘർഷ ഭരിതമായ ഗതകാല സംഭവങ്ങളുമേറി നിശബ്ദ കഴിയുന്ന തടവുകാരുടെ ഹൃദയവികാരങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച അസാധാരണമായ രചന.

  ₹ 247.50 ₹ 275.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 162.00 ₹ 180.00 -10%
  2 Review(s)

  മൃതുലയും രാഹുലിനും സ്വപ്നസന്നിഭമായി ആരംഭിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലൂടെ അനുവാചകരെ ആകർഷിച്ചു തീഷ്ണജീവിതങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ആസാദാരണമായ നോവൽ.

  ₹ 162.00 ₹ 180.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 49.50 ₹ 55.00 -10%
  2 Review(s)

  ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദുതിയും ടെലിവിഷനും പുസ്തകങ്ങളും കാപ്പിയും സോപ്പും മറ്റും കണ്ടു പിടിച്ചത്  എങ്ങനെയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന കൗതുകകരമായ ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 49.50 ₹ 55.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  2 Review(s)

  സ്വതന്ത്രചിന്തയുടെ തെളിമയും സാമൂഹിക പ്രതിബന്ധതയുടെ നന്മയും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സവിശേഷമായ പഠനഗ്രന്ഥം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  2 Review(s)

  ഒരു നിയമപാലകൻ കർത്തവ്യനിർവഹണത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിന് നീതി നിഷേധിച്ചപ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ തേങ്ങലുകൾ അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായില്ല. പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ ബ്രഹ്മനും തടുക്കില്ലല്ലോ - നീതിയുടെയും നിയമത്തിന്റെയും വിലയുടെ ആഴം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  2 Review(s)

  അച്ചു എന്ന കൊച്ചു പയ്യൻ മുത്തശ്ശനുമായി സംവദിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഇതിവൃത്തം. ഇവിടെ മുത്തശ്ശൻ കേൾവിക്കാരൻ മാത്രം. അവൻ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ മുതൽ അവന് ആറു വയസ് തികയും വരെയുള്ള ചിന്തകൾ...

  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%
  2 Review(s)

  മാർക്സിസത്തിന് കേരളം സംഭാവനചെയ്ത 'മഹർഷി' എന്ന് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള വിശേഷിപ്പിച്ച സുഗതൻ സാറിന്റെ ജീവിതത്തെ അഗാധമായി സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടെഴുതിയ ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 72.00 ₹ 80.00 -10%
  2 Review(s)

  നമ്മുടെ നാടിന്റെയുള്ളിൽ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീഗോളത്തിന്റെ പൊരികളാണ് വിശ്വന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ മിന്നുന്നത്. കെടുതികളെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് കെടുത്താൻപോന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നാടിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാലമാണിത്. - പ്രൊഫ വി മധുസൂദനൻ നായർ.

  ₹ 72.00 ₹ 80.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 67.50 ₹ 75.00 -10%
  2 Review(s)

  വാക്കുകളുടെയും ശൈലിയുടെയും പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെയും രൂപത്തിനും ഭാവത്തിനുംതമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും, പദങ്ങളുടെ ആകൃതിയ്ക്കും പൊരുളിനും തമ്മിലുള്ളബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നത് രസകരമാണ്. എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലുംസാധാരണ സംഭാഷണത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകളുടെയും ശൈലികളുടെയുംപഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെയും അര്‍ത്ഥം. അതിന്റെ പിന്നിലെ കഥ ...

  ₹ 67.50 ₹ 75.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 40.50 ₹ 45.00 -10%
  2 Review(s)

  കാഴ്ചയുടെയും കേള്‍വിയുടെയും സംസാരശേഷിയുടെയും ലോകത്തുനിന്ന് എന്നന്നേക്കുമായി പറിച്ചെറിയപ്പെട്ട പത്തൊന്‍പത് മാസം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഹെലന്‍കെല്ലര്‍ 1868 ജൂണ്‍ ഒന്നിന് ലോകത്തോട് വിടപറയുംവരെ തന്റെ ജീവിതം തികച്ചും മനുഷ്യര്‍ക്കുള്ള ഒരു മാതൃകയാക്കുകയായിരുന്നു.

  ₹ 40.50 ₹ 45.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 162.00 ₹ 180.00 -10%
  2 Review(s)

  ബ്രാഹ്മണനും വിക്രമാദിത്യ സദസ്സിലെ മഹാപണ്ഡിതനുമായ വരരുചി. അദ്ദേഹത്തിന് പഞ്ചമി എന്ന പറയകന്യകയെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു.ബ്രാഹ്മണന് പറയസ്ത്രീയില്‍ പന്ത്രണ്ടു മക്കളുണ്ടായി.തന്റെ മക്കളെ നോക്കിവളര്‍ത്താനുള്ള ഭാഗ്യം പഞ്ചമിക്കുണ്ടായില്ല. കുട്ടികള്‍ ഓരോ ദിക്കില്‍ ഓരോ ജാതിയില്‍ വളര്‍ന്നു.'പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലം' ഇവിടെ നിന്നും ഉല്‍ഭവിക്കുന്നു

  ₹ 162.00 ₹ 180.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 171.00 ₹ 190.00 -10%
  2 Review(s)

  ഷേക്‌സ്പിയര്‍ എന്ന സമുദ്ര്തതെ ഒരു ചിമിഴിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥമെന്ന് ജസ്റ്റിന്‍ ജോണ്‍.

  ₹ 171.00 ₹ 190.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 171.00 ₹ 190.00 -10%
  2 Review(s)

  റഷ്യന്‍ കഥകളുടെ മാസ്മരികലോകത്തേയ്ക്ക് പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് മലയാളികളെ വീണ്ടും നയിക്കുന്നു.  പ്രസിദ്ധ റഷ്യന്‍ സാഹിത്യകാരനായ പിറോവ്സ്ക്കയയുടെ ആറ് കഥകളുടെ ഈ സമാഹാരം മലയാളികള്‍ക്ക്  ഹൃദ്യമായ  വായനാനുഭവമായിരിക്കും. 

  ₹ 171.00 ₹ 190.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 270.00 ₹ 300.00 -10%
  2 Review(s)

  തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി നിഷ്ഠൂരമായ അടിച്ചമര്‍ത്തലുകളെ അതിജീവിക്കുന്ന കഥകള്‍ ലോകചരിത്രത്തില്‍ എന്നുമുണ്ട്. മാക്‌സിംഗോര്‍ക്കിയുടെ അതിപ്രശസ്തമായ വിശ്വസാഹിത്യ ശില്‍പ്പത്തില്‍ ഒരമ്മ അതിസാഹസികതയോടെ തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തെ പിന്‍തുണയ്ക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കി മാക്‌സിംഗോര്‍ക്കി ഈ മനുഷ്യകഥ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  ₹ 270.00 ₹ 300.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  2 Review(s)

  മലയാള ചെറുകഥാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങളായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപപരിണാമം രാഹുലിന്റെ ഈ ചെറുകഥകളിൽ നന്നായി പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  2 Review(s)

  ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലുടനീളം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക യാഥാർഥ്യമായിരുന്നു ജാതി. കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്കും കീഴടക്കലുകൾക്കും അത്  ദുർബലരെവിധേയമാക്കികൊണ്ടിരുന്നു.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 171.00 ₹ 190.00 -10%
  2 Review(s)

  അഭിമുഖകലയുടെ ലക്ഷണമൊത്ത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് അജിത് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിക്കുന്നത്..

  ₹ 171.00 ₹ 190.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 148.50 ₹ 165.00 -10%
  2 Review(s)

  വീഴ്ചകളുടെ തുരുത്താണ്  ജീവിതം, ആ തുരുത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടുള്ള  ഉണ്ണിയുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽ മുഴുത്ത സ്വപ്നങ്ങളാണ്.

  ₹ 148.50 ₹ 165.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 58.50 ₹ 65.00 -10%
  2 Review(s)

  കവിത രചന ശ്രീ തൊടുപുഴ കെ ശങ്കറിന്  സരസ്വതീ പൂജ  മാത്രമല്ല ആത്മസമർപ്പണവും കൂടിയാണ്....

  ₹ 58.50 ₹ 65.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  2 Review(s)

  'ഗീതയെന്ന ഗീതാഞ്ജലി എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളോട് അനുനിമിഷം പ്രതികരിച്ച്, മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളില്‍ മനസ്സ് നീറി, അനീതികളില്‍ അമര്‍ഷംകൊണ്ട്, എന്നാല്‍ എല്ലാറ്റിനേയും സ്‌നേഹിച്ച്...

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%
  2 Review(s)

  ലേഖനങ്ങൾ

  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  2 Review(s)

  സൃഷ്ടിയില്‍ ഉന്നതരായ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ചരാചരജീവികള്‍ വൈദ്യശാസ്ത്രംവഴി ആരോഗ്യ രക്ഷകരാകയാല്‍ നമുക്ക് അവരും സഹോദരങ്ങളാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രമേയം.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 252.00 ₹ 280.00 -10%
  2 Review(s)

  ഭാഷയുടെയും അനുഭവത്തിന്റെയും കരുക്കളെ നിർദ്ധാരകവസ്തുക്കളാക്കി ചിന്തയുടെ മൂശയിൽ ഉൽപ്പാദനം നിർവ്വഹിച്ച സർഗ്ഗാത്മക നിരൂപണം.

  ₹ 252.00 ₹ 280.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 202.50 ₹ 225.00 -10%
  2 Review(s)

  ലോകസാഹിത്യത്തിലെതന്നെ അത്യുന്നത ഗിരിശൃംഖങ്ങളിലൊന്നാണ് റഷ്യന്‍ നോവലിസ്റ്റായ ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി.  ദസ്തയേവ്‌സ്‌കിയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായുണ്ടായ (1971) സമഗ്രപഠനം.

  ₹ 202.50 ₹ 225.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  2 Review(s)

  കഥകളുടെ ഖനിയായ പുരാണങ്ങളില്‍നിന്നും ബാലകഥാപാത്രങ്ങളെ കുട്ടികള്‍ക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%
  2 Review(s)

  ചൈനയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുത്തശ്ശിക്കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍.

  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 810.00 ₹ 900.00 -10%
  2 Review(s)

  ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ചോരനീരാക്കി പണിയെടുക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളുടെ ജീവിതവികാരങ്ങൾ അടുത്തറിയുന്നതുകൊണ്ട് ആ അന്തരീക്ഷവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഷുക്കൂറിന്‌ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് സത്യം.

  ₹ 810.00 ₹ 900.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%
  2 Review(s)

  രണ്ട് അധ്യായങ്ങളായുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം പൊതുആരോഗ്യനിയമവും നീതിയുമാണ്. രണ്ടാംഭാഗം മാനസികാരോഗ്യനീതിയുമാണ്.

  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 99.00 ₹ 110.00 -10%
  2 Review(s)

  വിജ്ഞാനത്തെ കണ്ടറിവിലൂടെ സരളമധുരമാക്കി ബോധത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യഗ്രന്ഥവും ഇതാണ്.

  ₹ 99.00 ₹ 110.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  2 Review(s)

  സാങ്കേതിക ലോകത്തെ പുതുതരംഗങ്ങളെ ലളിതവും സമഗ്രവുമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 72.00 ₹ 80.00 -10%
  2 Review(s)

  കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിലേക്ക്‌ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 72.00 ₹ 80.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 184.50 ₹ 205.00 -10%
  2 Review(s)

  ജീവിതത്തെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ തുറന്നു പറച്ചിൽ. ചുമടുതാങ്ങിയിൽ നമുക്കത് കാണാം അനുഭവിക്കാം.

  ₹ 184.50 ₹ 205.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 171.00 ₹ 190.00 -10%
  2 Review(s)

  റഷ്യന്‍ കഥകളുടെ മാസ്മരികലോകത്തേയ്ക്ക് പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് മലയാളികളെ വീണ്ടും നയിക്കുന്നു.  പ്രസിദ്ധ റഷ്യന്‍ സാഹിത്യകാരനായ പിറോവ്സ്ക്കയയുടെ ആറ് കഥകളുടെ ഈ സമാഹാരം മലയാളികള്‍ക്ക്  ഹൃദ്യമായ  വായനാനുഭവമായിരിക്കും. 

  ₹ 171.00 ₹ 190.00 -10%
  Add to cart
  Reduced price!
  Out of stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  2 Review(s)

  'ഗീതയെന്ന ഗീതാഞ്ജലി എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളോട് അനുനിമിഷം പ്രതികരിച്ച്, മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളില്‍ മനസ്സ് നീറി, അനീതികളില്‍ അമര്‍ഷംകൊണ്ട്, എന്നാല്‍ എല്ലാറ്റിനേയും സ്‌നേഹിച്ച്...

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 315.00 ₹ 350.00 -10%
  2 Review(s)

  കുട്ടികളും സാധാരണമനുഷ്യരും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ വസ്തുതകളും ഇതിലുണ്ട്. നിരവധി പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു നേടേണ്ട അറിവുകളെല്ലാം സാധാരണക്കാരനുവേണ്ടി ഈ കൃതി പറഞ്ഞു തരുന്നു.

  ₹ 315.00 ₹ 350.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  2 Review(s)

  പ്രാചീന കവിത്രയം, ആധുനിക കവിത്രയം, മൺമറഞ്ഞുപോയ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവികൾ ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, ചങ്ങമ്പുഴ, വെണ്ണിക്കുളം, വൈലോപ്പിള്ളി, എം.പി. അപ്പൻ, ബാലാമണിയമ്മ, അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, ഒ.എൻ.വി. എന്നിവർ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി എഴുതിയ കവിതകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%
  2 Review(s)

  ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ശാശ്വതസ്ഥാനം നേടിയ അതുല്യനായ പ്രതിഭയായിരുന്നു സി. അച്യുതമേനോന്‍. സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനി,  പ്രക്ഷോഭകാരി, സാമൂഹിക പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ്, സമുന്നതനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ്, കേരളത്തിലെ  ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യ മന്ത്രി, ഭരണതന്ത്രജ്ഞന്‍, എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം പ്രശോഭിച്ച...

  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%
  2 Review(s)

  ചൈനയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുത്തശ്ശിക്കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍.

  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 72.00 ₹ 80.00 -10%
  2 Review(s)

  കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിലേക്ക്‌ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 72.00 ₹ 80.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 270.00 ₹ 300.00 -10%
  2 Review(s)

  തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി നിഷ്ഠൂരമായ അടിച്ചമര്‍ത്തലുകളെ അതിജീവിക്കുന്ന കഥകള്‍ ലോകചരിത്രത്തില്‍ എന്നുമുണ്ട്. മാക്‌സിംഗോര്‍ക്കിയുടെ അതിപ്രശസ്തമായ വിശ്വസാഹിത്യ ശില്‍പ്പത്തില്‍ ഒരമ്മ അതിസാഹസികതയോടെ തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തെ പിന്‍തുണയ്ക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കി മാക്‌സിംഗോര്‍ക്കി ഈ മനുഷ്യകഥ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  ₹ 270.00 ₹ 300.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  2 Review(s)

  നൂറുകോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ്  ജീവന്റെ ഒരു കണികപോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഭൂമയില്‍ ജീവനും പിന്നീട് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ക്കുശേഷം മനുഷ്യനും ഉണ്ടായതിന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ കഥയാണ് 'മനുഷ്യന്‍'. മൃഗതുല്യനായിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുന്‍ഗാമി ലക്ഷക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളിലൂടെ വിവിധ ചരിത്ര കാലഘട്ടങ്ങള്‍ പിന്നിട്ട്...

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 103.50 ₹ 115.00 -10%
  2 Review(s)

  വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ 20 മഹാന്മാരുടെ കുട്ടിക്കാലങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും കുട്ടികള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില സംഭവങ്ങളും സാഹിത്യസംഭാവനകളും പുസ്തകത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കും.

  ₹ 103.50 ₹ 115.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 76.50 ₹ 85.00 -10%
  2 Review(s)

  1848-ല്‍ മാര്‍ക്‌സും എംഗല്‍സും ചേര്‍ന്ന് രചിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിക്രമത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതില്‍ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു മഹത്ഗ്രന്ഥമാണ്.

  ₹ 76.50 ₹ 85.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  2 Review(s)

  ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പഥത്തിൽ അഗ്നിമുഹൂർത്തങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിച്ച വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു ഭഗത് സിംഗ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പഥത്തില്‍ അഗ്നിമുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച വിപ്ലവകാരിയായ ഭഗത്സിംഗിനെപ്പറ്റി ഇത്തരമൊരു സമഗ്രരചന മലയാളത്തില്‍ വേറെയില്ല.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 153.00 ₹ 170.00 -10%
  2 Review(s)

  ക്രിമിനൽ മൂലധനവും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും സാംസ്കാരിക വ്യവസായത്തിലൂടെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് ഫാഷിസ്റ്റു പ്രവണതകളാണ് എന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

  ₹ 153.00 ₹ 170.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 27.00 ₹ 30.00 -10%
  2 Review(s)

  വന്‍മലക്കാട്ടിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ജോസ്പി നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രിയങ്കമാം വിധത്തില്‍ ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നോവല്‍ ബാലസാഹിത്യ ശാഖയ്ക്ക് ഒരു മുതല്‍ക്കൂട്ടായിരിക്കും.

  ₹ 27.00 ₹ 30.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 40.50 ₹ 45.00 -10%
  2 Review(s)

  എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാടിനു ശേഷം ശുഷ്‌കിച്ചുപോയ യാത്രാവിവരണം എന്ന സാഹിത്യശാഖയ്ക്ക്, നവോന്മേഷം പകരുന്നതാണ് കെ.പി. ഭവാനിയുടെ 'മഞ്ഞുമലകളില്‍ മോക്ഷംതേടി' എന്ന കൃതി. വായനക്കാര്‍ക്ക്  ഒരു ഹിമാലയന്‍ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ പ്രതീതിയാണ് ഇത് വായിച്ചുകഴിയുമ്പോഴുണ്ടാവുക.

  ₹ 40.50 ₹ 45.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 49.50 ₹ 55.00 -10%
  2 Review(s)

  2012-ല വിശുദ്ധ റംസാന്‍ മാസത്തില്‍ കൈരളി ചാനലില്‍ ലൈലത്തുന്നൂര്‍ ഖുര്‍ ആന്‍ക്വിസ്സ് എന്ന മികച്ച  പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ 30 എപ്പിസോഡുകളിലാക്കി സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.  ഖുര്‍ ആനെ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായകമാകും.

  ₹ 49.50 ₹ 55.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  2 Review(s)

  മലയാള ചെറുകഥാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങളായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപപരിണാമം രാഹുലിന്റെ ഈ ചെറുകഥകളിൽ നന്നായി പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  2 Review(s)

  അയ്യങ്കാളിയുടെ ജീവിതം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക പരിവര്‍ത്തന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വീരേതിഹാസമാണ്.ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ യുഗപുരുഷന്‍ വിധിയോട് പൊരുതി ജയിച്ച വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു. അനീതിക്കെതിരായി മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അടരാടാന്‍ സ്വന്തം ജനതയെ സാധുജനപരിപാലന...

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 315.00 ₹ 350.00 -10%
  2 Review(s)

  കെ. മാധവനെപ്പോലുള്ളവർ സ്വപ്നംകണ്ട കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപിടിച്ച ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഒരു വീർപ്പിന് നമ്മെ വായിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലളിതസുന്ദരമായ ആത്മകഥ.

  ₹ 315.00 ₹ 350.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  2 Review(s)

  വലിച്ചുനീട്ടികൊണ്ടുപോയ മത്സരം?, വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മാറിയ രോഗം?, മനുഷ്യനെനശിപ്പിക്കുന്ന ചരട്?, മുറ്റത്തരുന്ന കുടം?, ചൂട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥാപനം?, ദ്വാരംവീണ പാനീയം?, തുടങ്ങി രസകരമായ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങളുടെയും സമാഹാരം.

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%
  2 Review(s)

  ഹാസ്യസാഹിത്യത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് സുകുമാറിന്റേത്. സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ആശയങ്ങളെ നർമ്മമധുരമായി വിളമ്പാൻ ഈ തൂലികയ്ക്ക് പ്രത്യേക ചാരുതയുണ്ട്.

  ₹ 81.00 ₹ 90.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  2 Review(s)

  അച്ചു എന്ന കൊച്ചു പയ്യൻ മുത്തശ്ശനുമായി സംവദിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഇതിവൃത്തം. ഇവിടെ മുത്തശ്ശൻ കേൾവിക്കാരൻ മാത്രം. അവൻ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ മുതൽ അവന് ആറു വയസ് തികയും വരെയുള്ള ചിന്തകൾ...

  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  2 Review(s)

  കഥകളുടെ ഖനിയായ പുരാണങ്ങളില്‍നിന്നും ബാലകഥാപാത്രങ്ങളെ കുട്ടികള്‍ക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  2 Review(s)

  ഒരു നിയമപാലകൻ കർത്തവ്യനിർവഹണത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിന് നീതി നിഷേധിച്ചപ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ തേങ്ങലുകൾ അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായില്ല. പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ ബ്രഹ്മനും തടുക്കില്ലല്ലോ - നീതിയുടെയും നിയമത്തിന്റെയും വിലയുടെ ആഴം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock