വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

ചെറുന്നിയൂര്‍ ജയപ്രസാദ്  എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ

 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  1985-ലെ ഏറ്റവും മികച്ച നാടകത്തിനുള്ള സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ അവാര്‍ഡ് നേടിയ നാടകത്തിന്റെ പുസ്തകരൂപം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ബാബുരാജിന്റെ ഭാവനയില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന കഥാഘടനയാണ് ഈ നാടകത്തിന്റേത്.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock