വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

  • roomi
    റൂമി

    എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനതാളലയം...

Reduced price! റൂമി View larger

റൂമി

എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനതാളലയം തന്നെയാണ്. ഈ ജീവിതത്തില്‍ വേറൊരാളെയും ഞാന്‍ ഇതിലുപരി സ്‌നേഹിക്കുകയോ പിന്‍പറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

നിത്യചൈതന്യയതി

പ്രസാധകർ : റെഡ് ചെറി ബുക്സ്

More details

This product is no longer in stock

₹ 54.00

-10%

₹ 60.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ജലാലുദ്ദീന്‍ റൂമി
വിവര്‍ത്തനംസിദ്ദീഖ് മുഹമ്മദ്

പുസ്തകവിവരണം

എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനതാളലയം തന്നെയാണ്. ഈ ജീവിതത്തില്‍ വേറൊരാളെയും ഞാന്‍ ഇതിലുപരി സ്‌നേഹിക്കുകയോ പിന്‍പറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

നിത്യചൈതന്യയതി

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

റൂമി

റൂമി

എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനതാളലയം തന്നെയാണ്. ഈ ജീവിതത്തില്‍ വേറൊരാളെയും ഞാന്‍ ഇതിലുപരി സ്‌നേഹിക്കുകയോ പിന്‍പറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

നിത്യചൈതന്യയതി

Write a review