വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! ആത്മായനം View larger

ആത്മായനം

അഴകുള്ള കവിതകളാണിവ.

പ്രസാധകർ : റെഡ് ചെറി ബുക്സ്

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 54.00

-10%

₹ 60.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്പി ജയശ്രീ
ISBN0116RB50

പുസ്തകവിവരണം

സ്വാഭാവിക താളത്തിൽ, നേരായ വാക്കുകളിൽ അവ പീലി വിരിച്ചാടുന്നു. വിവിധങ്ങളായ സ്ത്രീയവസ്ഥകൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രണയിനിയുടെ, ഭാര്യയുടെ, അമ്മയുടെ, കലാകാരിയുടെ, സുഹൃത്തിന്റെ, വൃദ്ധയുടെ, പിറക്കാത്ത മകൾക്കുവേണ്ടി പോലുമുണ്ടൊരു നനുനനുത്ത കവിത.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

ആത്മായനം

ആത്മായനം

അഴകുള്ള കവിതകളാണിവ.

Write a review