വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! മുന്‍പേ നടന്ന ഒരാള്‍ View larger

മുന്‍പേ നടന്ന ഒരാള്‍

ലോകത്തിനുള്ള ലബനോണിന്റെ സംഭാവനയാണ് ഖലില്‍ ജിബ്രാന്‍. നമ്മുടെ വായനാലോകം നെഞ്ചോടു ചേര്‍ത്തുവെച്ച ആ വിശ്വപ്രതിഭയുടെ ‘ദി ഫോര്‍റണ്ണര്‍’ എന്ന വിഖ്യാത കൃതിയുടെ പരിഭാഷ.

പ്രസാധകർ : റെഡ് ചെറി ബുക്സ്

More details

7 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 54.00

-10%

₹ 60.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഖലില്‍ ജിബ്രാന്‍
പരിഭാഷസിദ്ദീഖ് മുഹമ്മദ്

പുസ്തകവിവരണം

ലോകത്തിനുള്ള ലബനോണിന്റെ സംഭാവനയാണ് ഖലില്‍ ജിബ്രാന്‍. നമ്മുടെ വായനാലോകം നെഞ്ചോടു ചേര്‍ത്തുവെച്ച ആ വിശ്വപ്രതിഭയുടെ ‘ദി ഫോര്‍റണ്ണര്‍’ എന്ന വിഖ്യാത കൃതിയുടെ പരിഭാഷ.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

മുന്‍പേ നടന്ന ഒരാള്‍

മുന്‍പേ നടന്ന ഒരാള്‍

ലോകത്തിനുള്ള ലബനോണിന്റെ സംഭാവനയാണ് ഖലില്‍ ജിബ്രാന്‍. നമ്മുടെ വായനാലോകം നെഞ്ചോടു ചേര്‍ത്തുവെച്ച ആ വിശ്വപ്രതിഭയുടെ ‘ദി ഫോര്‍റണ്ണര്‍’ എന്ന വിഖ്യാത കൃതിയുടെ പരിഭാഷ.

Write a review