വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! നഴ്‌സിങ്ങ് എന്ത്? എന്തല്ല? View larger

നഴ്‌സിങ്ങ് എന്ത്? എന്തല്ല?

ഞാന്‍ പറയുന്നത് സത്യത്തിന്റെ ശുക്ഷഭാഷയിലാണെന്നോര്‍മ്മിപ്പിക്കട്ടെ....”

പ്രസാധകർ : റെഡ് ചെറി ബുക്സ്

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 117.00

-10%

₹ 130.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഫ്‌ളോറന്‍സ് നൈറ്റിംഗേല്‍
പരിഭാഷഡോ.അനിത
പതിപ്പ്2

പുസ്തകവിവരണം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയയായ ആതുരശുശ്രൂഷക നൈറ്റിംഗേലിന്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം. നഴ്‌സിങ്ങ്വിദ്യാർത്ഥികളും ആതുരശുശ്രൂഷാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സാധാരണക്കാരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട രോഗീപരിചരണക്കുറിപ്പുകൾ.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

നഴ്‌സിങ്ങ് എന്ത്? എന്തല്ല?

നഴ്‌സിങ്ങ് എന്ത്? എന്തല്ല?

ഞാന്‍ പറയുന്നത് സത്യത്തിന്റെ ശുക്ഷഭാഷയിലാണെന്നോര്‍മ്മിപ്പിക്കട്ടെ....”

Write a review