25 ഉപന്യാസങ്ങൾ- നമ്മുടെ ഭൂമി വീട് നാട്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹115.00 -10% Special Price ₹103.50

വിഷയാസ്പദമായി രചിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് ഉപന്യാസങ്ങൾ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകമാണിത്. അധ്യാപനരംഗത്തെ പ്രാഗത്ഭ്യമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥരചനയിലുള്ള പ്രേരണ.

Product: 25 ഉപന്യാസങ്ങൾ- നമ്മുടെ ഭൂമി വീട് നാട് are being added to cart ...
x
x
Product: 25 ഉപന്യാസങ്ങൾ- നമ്മുടെ ഭൂമി വീട് നാട് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

വിഷയാസ്പദമായി രചിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് ഉപന്യാസങ്ങൾ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകമാണിത്. അധ്യാപനരംഗത്തെ പ്രാഗത്ഭ്യമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥരചനയിലുള്ള പ്രേരണ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 387357252
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ എൻ എം ശാന്ത
പ്രസാധകർ ഗ്രീൻ ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:25 ഉപന്യാസങ്ങൾ- നമ്മുടെ ഭൂമി വീട് നാട്
Sold By
Greenbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട