അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം വലിയ അക്ഷരം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹250.00 -10% Special Price ₹225.00

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ

Product: അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം വലിയ അക്ഷരം are being added to cart ...
x
x
Product: അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം വലിയ അക്ഷരം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! ശ്രീരാമചന്ദ്ര! ജയ
ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! ശ്രീരാമഭദ്ര! ജയ
ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! സീതാമഭിരാമ! ജയ
ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! ലോകാഭിരാമ! രാമ
ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! രാവണാന്തക! രാമ
ശ്രീരാഘവാത്മാരാമ! ശ്രീരാമ രമാപതേ!
ശ്രീരാമ! രമണീയവിഗ്രഹ! നമോസ്തു തേ.
നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ
നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമഃ

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ
പ്രസാധകർ ഗ്രീൻ ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം വലിയ അക്ഷരം
Sold By
Greenbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട