അഥർവ്വ വേദ ​ഭൈഷജ്യം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹300.00 -20% Special Price ₹240.00

ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ നേർക്കുള്ള സ്നേഹവും ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള രചനാവൈഭവവും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ആശയങ്ങൾ ഇതിലെ പ്രാചീനസൂക്തങ്ങളിൽ അനുരഞ്ജനം ചെയ്യുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ളത്. വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിലും ആധുനിക പരിജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ അനായാസമായി നിർവഹിക്കുന്ന പ്രതിപാദനവും അതിനു തുല്യം വിസ്മയകരമാണ്.

Product: അഥർവ്വ വേദ ​ഭൈഷജ്യം are being added to cart ...
x
x
Product: അഥർവ്വ വേദ ​ഭൈഷജ്യം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ നേർക്കുള്ള സ്നേഹവും ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള രചനാവൈഭവവും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ആശയങ്ങൾ ഇതിലെ പ്രാചീനസൂക്തങ്ങളിൽ അനുരഞ്ജനം ചെയ്യുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ളത്. വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിലും ആധുനിക പരിജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ അനായാസമായി നിർവഹിക്കുന്ന പ്രതിപാദനവും അതിനു തുല്യം വിസ്മയകരമാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ. സി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:അഥർവ്വ വേദ ​ഭൈഷജ്യം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട