ആലസ്യനായ അർജ്ജുനൻ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹70.00 -20% Special Price ₹56.00

'ആലസ്യനായ അർജ്ജുനൻ' എന്ന ഈ കാവ്യസമാഹാരം അമൂർത്തവും അവ്യാഖ്യേയവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ അർഥാന്തരങ്ങൾ കാട്ടിത്തരുന്നു.

Product: ആലസ്യനായ അർജ്ജുനൻ are being added to cart ...
x
x
Product: ആലസ്യനായ അർജ്ജുനൻ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Prabhatbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

'ആലസ്യനായ അർജ്ജുനൻ' എന്ന ഈ കാവ്യസമാഹാരം അമൂർത്തവും അവ്യാഖ്യേയവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ അർഥാന്തരങ്ങൾ കാട്ടിത്തരുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മുക്കൂട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
പ്രസാധകർ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ആലസ്യനായ അർജ്ജുനൻ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട