അമാന്റെ കവിതകൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹150.00 -10% Special Price ₹135.00

അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ മസ്തിഷ്കവളർച്ചയുടെ ഉദാഹരണമാണിത്. പരിണാമവഴികളിൽ കാലം തെറ്റി വന്നവരാണ് ഓട്ടിസംകാർ എന്ന നിരീക്ഷണത്തെ പ്രബലപ്പെടുത്തുകയാണ് അമാന്റെ കഥ. ഏഴു വയസ്സിൽ ഇരുപത്തേഴോ മുപ്പത്തേഴോ വയസ്സുകാരന്റെ മാനസികാവസ്ഥ. അതും സുന്ദരമായ കവി മനസ്സ്. ഈ മനോഹര മസ്തിഷ്ക്കത്തിനു പ്രണാമം - എതിരവൻ കതിരവൻ

Product: അമാന്റെ കവിതകൾ are being added to cart ...
x
x
Product: അമാന്റെ കവിതകൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ മസ്തിഷ്കവളർച്ചയുടെ ഉദാഹരണമാണിത്. പരിണാമവഴികളിൽ കാലം തെറ്റി വന്നവരാണ് ഓട്ടിസംകാർ എന്ന നിരീക്ഷണത്തെ പ്രബലപ്പെടുത്തുകയാണ് അമാന്റെ കഥ. ഏഴു വയസ്സിൽ ഇരുപത്തേഴോ മുപ്പത്തേഴോ വയസ്സുകാരന്റെ മാനസികാവസ്ഥ. അതും സുന്ദരമായ കവി മനസ്സ്. ഈ മനോഹര മസ്തിഷ്ക്കത്തിനു പ്രണാമം - എതിരവൻ കതിരവൻ

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ അമാൻ
പ്രസാധകർ പുസ്തകക്കട പബ്ലിഷേഴ്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:അമാന്റെ കവിതകൾ
Sold By
Pusthakakadapublishers
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട