അമരപ്പന്തൽ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹189.00 -20% Special Price ₹151.20

കുമ്പളങ്ങാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കവിതയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്ന മൂന്നു പ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അവയുടെ പ്രത്യക്ഷലാളിത്യവും അതിൽ നിന്നുത്ഭൂതമാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ സംവേദകത്വവും, രണ്ട്, ലോകത്തിന്റെ തിന്മകൾ കാണുമ്പോൾ പോലും അവയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള വലിയ സഹാനുഭൂതി, മൂന്ന് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ വേദനകളും സ്വപ്നങ്ങളുമായി തന്മയീഭവിക്കുന്ന അവയുടെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയം ഒരു കവിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ന്യായീകരിക്കാനും സ്ഥാനപ്പെടുത്താനും ഈ ഗുണങ്ങൾ ധാരാളം മതി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ അമരപ്പന്തൽ വിയർക്കുകയും വ്യസനിക്കുയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക് തണലാകട്ടെ. കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ

Product: അമരപ്പന്തൽ are being added to cart ...
x
x
Product: അമരപ്പന്തൽ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Insightpublica
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

കുമ്പളങ്ങാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കവിതയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്ന മൂന്നു പ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അവയുടെ പ്രത്യക്ഷലാളിത്യവും അതിൽ നിന്നുത്ഭൂതമാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ സംവേദകത്വവും, രണ്ട്, ലോകത്തിന്റെ തിന്മകൾ കാണുമ്പോൾ പോലും അവയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള വലിയ സഹാനുഭൂതി, മൂന്ന് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ വേദനകളും സ്വപ്നങ്ങളുമായി തന്മയീഭവിക്കുന്ന അവയുടെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയം ഒരു കവിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ന്യായീകരിക്കാനും സ്ഥാനപ്പെടുത്താനും ഈ ഗുണങ്ങൾ ധാരാളം മതി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ അമരപ്പന്തൽ വിയർക്കുകയും വ്യസനിക്കുയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക് തണലാകട്ടെ. കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കുമ്പളങ്ങാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
പ്രസാധകർ ഇന്‍സൈറ്റ് പബ്ളിക

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:അമരപ്പന്തൽ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട