അമ്പത്തൊന്ന് കേരള പ്രതിഭകൾ
Rating:
0%
In stock
₹120.00

കേരളസമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തമേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന 51 പ്രതിഭകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Product: അമ്പത്തൊന്ന് കേരള പ്രതിഭകൾ are being added to cart ...
x
x
Product: അമ്പത്തൊന്ന് കേരള പ്രതിഭകൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

കേരളസമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തമേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന 51 പ്രതിഭകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ജി പ്രിയദർശനൻ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:അമ്പത്തൊന്ന് കേരള പ്രതിഭകൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട