അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്ക്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹190.00 -20% Special Price ₹152.00

കളിപ്പാര്ക്കിന്റെ ഇടനാഴികളിലെ മുറുകിയ ജീവിതങ്ങളുടെ സവിശേഷ ആഖ്യാനം.||'പരിഹാസികളുടെ നിഷ്ഠൂരസമൂഹമാണ് നോവലില് മുഴുവന്. കഥാശീര്ഷത്തിലെ 'അമ്യൂസ്മെന്റ്' പോലും പരിഹാസത്തിന്റെ പര്യായമോ അതിന്റെ കലാത്മക ഫലമോ ആയിട്ടുണ്ട്.' -വി. സി. ശ്രീജന്

Product: അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്ക് are being added to cart ...
x
x
Product: അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്ക് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

കളിപ്പാര്ക്കിന്റെ ഇടനാഴികളിലെ മുറുകിയ ജീവിതങ്ങളുടെ സവിശേഷ ആഖ്യാനം.||'പരിഹാസികളുടെ നിഷ്ഠൂരസമൂഹമാണ് നോവലില് മുഴുവന്. കഥാശീര്ഷത്തിലെ 'അമ്യൂസ്മെന്റ്' പോലും പരിഹാസത്തിന്റെ പര്യായമോ അതിന്റെ കലാത്മക ഫലമോ ആയിട്ടുണ്ട്.' -വി. സി. ശ്രീജന്

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 8126412631
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഇ സന്തോഷ്കുമാർ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്ക്

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട