അനുഭവങ്ങളെ നന്ദി
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹550.00 -10% Special Price ₹495.00

"കഥയും കവിതയും നാടകവും നോവലും മഹാകാവ്യവും നൃത്തവും സംഗീതവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് മാന്ത്രികപ്രപഞ്ചമെന്നാണ്. ഈ മാന്ത്രിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വികാരമാണ്, അവിടെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ആക്രമണമില്ല. ഈ മാന്ത്രിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നല്ല വികാരങ്ങളുടെ പ്രതികരണമേയുള്ളൂ." - വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

Product: അനുഭവങ്ങളെ നന്ദി are being added to cart ...
x
x
Product: അനുഭവങ്ങളെ നന്ദി was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

"കഥയും കവിതയും നാടകവും നോവലും മഹാകാവ്യവും നൃത്തവും സംഗീതവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് മാന്ത്രികപ്രപഞ്ചമെന്നാണ്. ഈ മാന്ത്രിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വികാരമാണ്, അവിടെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ആക്രമണമില്ല. ഈ മാന്ത്രിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നല്ല വികാരങ്ങളുടെ പ്രതികരണമേയുള്ളൂ." - വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9388485300
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
പ്രസാധകർ ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:അനുഭവങ്ങളെ നന്ദി
Sold By
chintha
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട