അന്യലോകങ്ങൾ ശാസ്ത്രമോ? മിഥ്യയോ?
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹130.00 -10% Special Price ₹117.00

പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ലോകം മാത്രേ ഉള്ളോ? ശാസ്ത്ര ലോകവും,മതങ്ങളും നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയമാണിത്.ഇതിന്റെ ഉത്തരം അന്തമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെയുള്ള അന്വേഷണത്തിലെത്തുന്നു.ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വായനക്കാരുടെ ജിജ്ഞാസയെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

Product: അന്യലോകങ്ങൾ ശാസ്ത്രമോ? മിഥ്യയോ? are being added to cart ...
x
x
Product: അന്യലോകങ്ങൾ ശാസ്ത്രമോ? മിഥ്യയോ? was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ലോകം മാത്രേ ഉള്ളോ? ശാസ്ത്ര ലോകവും,മതങ്ങളും നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയമാണിത്.ഇതിന്റെ ഉത്തരം അന്തമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെയുള്ള അന്വേഷണത്തിലെത്തുന്നു.ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വായനക്കാരുടെ ജിജ്ഞാസയെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ ജോർജ്ജ് വർഗ്ഗീസ്
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:അന്യലോകങ്ങൾ ശാസ്ത്രമോ? മിഥ്യയോ?
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട