അർബുദവും സാന്ത്വനപരിചരണവും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹60.00 -20% Special Price ₹48.00

മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ തയാറാക്കിയത്.

Product: അർബുദവും സാന്ത്വനപരിചരണവും are being added to cart ...
x
x
Product: അർബുദവും സാന്ത്വനപരിചരണവും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ തയാറാക്കിയത്. അർബുദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാന്ത്വനപരിചരണത്തിന്റെയും ഗൃഹകേന്ദ്രീകൃത പരിചരണത്തിന്റെയും പ്രയോഗികരീതികൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു കൈപ്പുസ്തകം. പാലിയേറ്റിവ് കെയർ അഥവാ സാന്ത്വനപരിചരണം എന്നാൽ രോഗികളുടെ ശാരീരിക, മാനസിക, സാമൂഹിക, ആത്മീയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ പരമാവധി ലഘൂകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മഹത്കർമം. അതിനവലംബമാക്കാവുന്ന ഈ കൃതി മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിലെ വിദഗ്ധഡോക്ടർമാരാണ് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഒരുകൂട്ടം എഴുത്തുകാർ - കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:അർബുദവും സാന്ത്വനപരിചരണവും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട