അരിപ്പൊ തിരിപ്പോ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹115.00 -20% Special Price ₹92.00

പാട്ടു തീർന്നു.പാപ്പൂട്ടിയും പുള്ളിച്ചിയും ഉറക്കെച്ചിരിച്ചു.ചിരിച്ചുചിരിച്ച് പാപ്പൂട്ടി നൃത്തം വെച്ചു.ക്ടാങ്ങളും അവനൊപ്പം ചേർന്നു.അവരുടെ നൃത്തത്തിന് അകമ്പടിയായി മഴപോലും അപ്പോഴും തിമർത്തു പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നാടൻപാട്ടിന്റെ മാധുര്യം കലരുന്ന, പാപ്പൂട്ടിയുടെയും പുള്ളിച്ചിയുടെയും കഥ പറയുന്ന ബാലനോവൽ.

Product: അരിപ്പൊ തിരിപ്പോ are being added to cart ...
x
x
Product: അരിപ്പൊ തിരിപ്പോ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Poornabooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

പാട്ടു തീർന്നു.പാപ്പൂട്ടിയും പുള്ളിച്ചിയും ഉറക്കെച്ചിരിച്ചു.ചിരിച്ചുചിരിച്ച് പാപ്പൂട്ടി നൃത്തം വെച്ചു.ക്ടാങ്ങളും അവനൊപ്പം ചേർന്നു.അവരുടെ നൃത്തത്തിന് അകമ്പടിയായി മഴപോലും അപ്പോഴും തിമർത്തു പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നാടൻപാട്ടിന്റെ മാധുര്യം കലരുന്ന, പാപ്പൂട്ടിയുടെയും പുള്ളിച്ചിയുടെയും കഥ പറയുന്ന ബാലനോവൽ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ അംബുജം കടമ്പൂര്
പ്രസാധകർ പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:അരിപ്പൊ തിരിപ്പോ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട