അതിർത്തിയിലെ കുരങ്ങുകൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹100.00 -10% Special Price ₹90.00

'ആദിമ ഗോത്ര സംസ്കാരങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഒന്നു തിരിഞ്ഞു നടക്കൽ കവിതയിൽ മാത്രമല്ല സംഗീതത്തിലും ചിത്രരചനയിലും ഏറിവരുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. കാടിന്റെ മക്കളുടെ വരകളിലേയ്ക്കും വരികളിലേയ്ക്കും താളങ്ങളിലേയ്ക്കും തിരിച്ചു പോക്കു നടത്തുന്ന കാലത്ത് എന്റെ ദൈവം മല്ലീശ്വരനാണെന്നും അമ്മദൈവം യക്ഷിയാണെന്നും രഘു തിരിച്ചറിയുന്നു. കവിത നഗ്‌നതയുടെ പ്രദർശനം കൂടിയാണെന്ന് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ മുന്നേ കൊത്തി വച്ചത് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നു. എന്റെ ഇരിപ്പിടം നിനക്കു പാകമാകുമെന്നു മാത്രമല്ല നിന്റെ ഇരിപ്പിടം എനിക്കും പാകമാകുന്നു എന്ന് ഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടുമ്പോൾ, മഴക്കണ്ണാടിയും കാഴ്ചയും മാത്രമല്ല ഇരിപ്പിടങ്ങളും മായികമാണെന്ന് കവി ഉറപ്പിയ്ക്കുന്നു. - മുരളി മങ്കര

Product: അതിർത്തിയിലെ കുരങ്ങുകൾ are being added to cart ...
x
x
Product: അതിർത്തിയിലെ കുരങ്ങുകൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

'ആദിമ ഗോത്ര സംസ്കാരങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഒന്നു തിരിഞ്ഞു നടക്കൽ കവിതയിൽ മാത്രമല്ല സംഗീതത്തിലും ചിത്രരചനയിലും ഏറിവരുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. കാടിന്റെ മക്കളുടെ വരകളിലേയ്ക്കും വരികളിലേയ്ക്കും താളങ്ങളിലേയ്ക്കും തിരിച്ചു പോക്കു നടത്തുന്ന കാലത്ത് എന്റെ ദൈവം മല്ലീശ്വരനാണെന്നും അമ്മദൈവം യക്ഷിയാണെന്നും രഘു തിരിച്ചറിയുന്നു. കവിത നഗ്‌നതയുടെ പ്രദർശനം കൂടിയാണെന്ന് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ മുന്നേ കൊത്തി വച്ചത് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നു. എന്റെ ഇരിപ്പിടം നിനക്കു പാകമാകുമെന്നു മാത്രമല്ല നിന്റെ ഇരിപ്പിടം എനിക്കും പാകമാകുന്നു എന്ന് ഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടുമ്പോൾ, മഴക്കണ്ണാടിയും കാഴ്ചയും മാത്രമല്ല ഇരിപ്പിടങ്ങളും മായികമാണെന്ന് കവി ഉറപ്പിയ്ക്കുന്നു. - മുരളി മങ്കര

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ടി കെ രഘുനാഥ്
പ്രസാധകർ ഹൊറൈസൺ പബ്ലിക്കേഷൻ ഹൗസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:അതിർത്തിയിലെ കുരങ്ങുകൾ
Sold By
Horizon
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട