ഭാഷ സാഹിത്യം സംസ്‌കാരം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹100.00 -10% Special Price ₹90.00

ഡോ ജോർജ് ഇരുമ്പയത്തിന്റെ സാഹിത്യജീവിതത്തിനു പല മുഖങ്ങളുണ്ട്. സാഹിത്യചിന്ത, ഭാഷാദർശനം, യാത്രാവിവരണം, ഗവേഷണം, വിവർത്തനകല എന്നിങ്ങനെ വിവിധസ്വഭാവങ്ങൾ
അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളഭാഷയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ജോർജ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. - കെ പി അപ്പൻ.

Product: ഭാഷ സാഹിത്യം സംസ്‌കാരം are being added to cart ...
x
x
Product: ഭാഷ സാഹിത്യം സംസ്‌കാരം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ഡോ ജോർജ് ഇരുമ്പയത്തിന്റെ സാഹിത്യജീവിതത്തിനു പല മുഖങ്ങളുണ്ട്. സാഹിത്യചിന്ത, ഭാഷാദർശനം, യാത്രാവിവരണം, ഗവേഷണം, വിവർത്തനകല എന്നിങ്ങനെ വിവിധസ്വഭാവങ്ങൾ
അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളഭാഷയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ജോർജ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. - കെ പി അപ്പൻ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9788176901505
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ ജോർജ് ഇരുമ്പയം
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഭാഷ സാഹിത്യം സംസ്‌കാരം
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട