ഭരണഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹160.00 -10% Special Price ₹144.00

ഭരണഭാഷാ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച്  ഗൗരവപൂർവം ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അഭിഭാഷകർക്കും ഭാഷാസ്നേഹികൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമാണിത്. 

Product: ഭരണഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ are being added to cart ...
x
x
Product: ഭരണഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

മാതൃഭാഷയിലധിഷ്ഠിതമായ ഭരണഭാഷാ വ്യാപനത്തിന് സഹായകമായ രീതിയിൽ ഭരണരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ ലളിതമായ മലയാളരൂപങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം. മാതൃഭാഷ എപ്രകാരം അയത്നലളിതമായി ഭരണരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരണഭാഷാ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച്  ഗൗരവപൂർവം ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അഭിഭാഷകർക്കും ഭാഷാസ്നേഹികൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമാണിത്. 

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ആർ ശിവകുമാർ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഭരണഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട