ഭാഷാനൈഷധചമ്പു
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹390.00 -10% Special Price ₹351.00

പ്രാമാണികനായ ആചാര്യൻ, രസികാഗ്രേസരനായകവി എന്നീ നിലകളിൽ സുവിദിതനായ മഴമംഗലത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ചമ്പു കാവ്യം. പാട്ടത്തിൽ പത്മനാഭമേനോന്റെ നിത്യനൂതനമായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പദങ്ങളും വ്യൂല്പത്തിചിന്തനം, നവീനങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പ്രകാശനം, ഗുണദോഷ വിമർശനം എന്നീ സഗുണാനുഭവങ്ങളെല്ലാം സമന്വയിച്ചിരിക്കുന്നു.

Product: ഭാഷാനൈഷധചമ്പു are being added to cart ...
x
x
Product: ഭാഷാനൈഷധചമ്പു was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

പ്രാമാണികനായ ആചാര്യൻ, രസികാഗ്രേസരനായകവി എന്നീ നിലകളിൽ സുവിദിതനായ മഴമംഗലത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ചമ്പു കാവ്യം. പാട്ടത്തിൽ പത്മനാഭമേനോന്റെ നിത്യനൂതനമായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പദങ്ങളും വ്യൂല്പത്തിചിന്തനം, നവീനങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പ്രകാശനം, ഗുണദോഷ വിമർശനം എന്നീ സഗുണാനുഭവങ്ങളെല്ലാം സമന്വയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

എഡിറ്റർ പാട്ടത്തിൽ പത്മനാഭമേനോൻ
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മഴമംഗലം
പ്രസാധകർ നാഷണൽ ബുക്ക്‌ സ്റ്റാൾ

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഭാഷാനൈഷധചമ്പു
Sold By
Nationalbookstall
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട