ഭൂമദ്ധ്യ രേഖ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹250.00 -10% Special Price ₹225.00


ഹിമസാനു എന്ന സാങ്കൽപ്പിക ഭൂമികയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അപൂർവശിൽപ്പത്തിൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടിപരതയുടെ കലാത്മകതയുടെ അനശ്വരഭാവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൃതി.

Product: ഭൂമദ്ധ്യ രേഖ are being added to cart ...
x
x
Product: ഭൂമദ്ധ്യ രേഖ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട


ഹിമസാനു എന്ന സാങ്കൽപ്പിക ഭൂമികയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അപൂർവശിൽപ്പത്തിൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടിപരതയുടെ കലാത്മകതയുടെ അനശ്വരഭാവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൃതി.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ സജിൽ ശ്രീധർ
പ്രസാധകർ പുസ്തകക്കട പബ്ലിഷേഴ്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഭൂമദ്ധ്യ രേഖ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട