ബിഥോവന്‍ ജീവിതം സംഗീതം കത്തുകള്‍
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹160.00 -20% Special Price ₹128.00

എല്ലാ അറിവിനേക്കാളും തത്വചിന്തയേക്കാളും മുകളില്‍ നില്‍ക്കുന്നതാണ് സംഗീതം എന്നുവിശ്വസിച്ച ലൂഡ് വിഗ്‌വാന്‍ ബിഥോവന്‍ എന്ന മഹാപ്രതിഭയുടെ ജീവിതവും സംഗീതവും അടുത്തറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന കൃതി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ ആത്മയീതും ലൗകികതയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ സംഗീതം എങ്ങനെ മദ്ധ്യസ്ഥതവഹിക്കുന്നുവെന്ന് ബിഥോവാന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

Product: ബിഥോവന്‍ ജീവിതം സംഗീതം കത്തുകള്‍ are being added to cart ...
x
x
Product: ബിഥോവന്‍ ജീവിതം സംഗീതം കത്തുകള്‍ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

എല്ലാ അറിവിനേക്കാളും തത്വചിന്തയേക്കാളും മുകളില്‍ നില്‍ക്കുന്നതാണ് സംഗീതം എന്നുവിശ്വസിച്ച ലൂഡ് വിഗ്‌വാന്‍ ബിഥോവന്‍ എന്ന മഹാപ്രതിഭയുടെ ജീവിതവും സംഗീതവും അടുത്തറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന കൃതി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ ആത്മയീതും ലൗകികതയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ സംഗീതം എങ്ങനെ മദ്ധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ബിഥോവാന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആത്മാവില്‍ വിശുദ്ധിയുള്ളവര്‍ക്കേ സംഗീതാത്മകമായി ജീവിക്കാന്‍ സാധ്യമാകൂ എന്നദ്ദേഹം കാണിച്ചു. പുരുഷന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ നിന്ന് തീയും സ്ത്രീയുടെ കണ്ണില്‍ നിന്ന് നീര്‍ത്തുള്ളിയും പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ആ സംഗീത മാന്ത്രികന്റെ സമഗ്രചിത്രം കത്തുകളിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും വായിച്ചറിയാനുള്ള പുസ്തകം. ആത്മാവ് ജീവിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ആലക്തിക
ഭൂമികയാണ് സംഗീതം. ബിഥോവന്‍

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ സജയ് കെ.വി
പ്രസാധകർ ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ബിഥോവന്‍ ജീവിതം സംഗീതം കത്തുകള്‍

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട