ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തയിലെ ആറു പദ്ധതികൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹540.00 -10% Special Price ₹486.00

ന്യായം, യോഗം,സാംഖ്യം, വൈശേഷികം, മീമാംസ, വേദാന്തം എന്നിങ്ങനെ മഹത്തും ബൃഹത്തുമായ ആറ് തത്വജ്ഞാനസരണികളെ ആധികാരികമായി വിലയിരുത്തി ഭാരതീയദർ ശനങ്ങളെപ്പറ്റി മാക്സ്മുള്ളർ നടത്തിയ വിശകലനത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.

Product: ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തയിലെ ആറു പദ്ധതികൾ are being added to cart ...
x
x
Product: ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തയിലെ ആറു പദ്ധതികൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ന്യായം, യോഗം,സാംഖ്യം, വൈശേഷികം, മീമാംസ, വേദാന്തം എന്നിങ്ങനെ മഹത്തും ബൃഹത്തുമായ ആറ് തത്വജ്ഞാനസരണികളെ ആധികാരികമായി വിലയിരുത്തി ഭാരതീയദർ ശനങ്ങളെപ്പറ്റി മാക്സ്മുള്ളർ നടത്തിയ വിശകലനത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മാക്‌സ്മുള്ളര്‍
പ്രസാധകർ നാഷണൽ ബുക്ക്‌ സ്റ്റാൾ

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തയിലെ ആറു പദ്ധതികൾ
Sold By
Nationalbookstall
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട