ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹40.00 -10% Special Price ₹36.00

'കപടലോകത്തിലാത്മാർഥമായൊരു ഹൃദയമുണ്ടായതാണെൻ പരാജയം' എന്ന് ഹൃദയം മുറിഞ്ഞെഴുതിയ മഹാകവി ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെയും കാവ്യജീവിതത്തെയും സൂക്ഷ്‌മമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം. ഒരു കാലത്തിന്റെ സ്പന്ദനമായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകൾ. അതുണർത്തിയ സൗരഭ്യം മലയാളിയുടെ കവിതമാനസ്സിനെ സുരഭിലമാക്കി. ഭാവഗാനങ്ങൾ ക്കൊണ്ട്
മലയാള കാവ്യചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയ മഹാപ്രതിഭയുടെ ജീവിതചരിത്രം.

Product: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള are being added to cart ...
x
x
Product: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

'കപടലോകത്തിലാത്മാർഥമായൊരു ഹൃദയമുണ്ടായതാണെൻ പരാജയം' എന്ന് ഹൃദയം മുറിഞ്ഞെഴുതിയ മഹാകവി ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെയും കാവ്യജീവിതത്തെയും സൂക്ഷ്‌മമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം. ഒരു കാലത്തിന്റെ സ്പന്ദനമായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകൾ. അതുണർത്തിയ സൗരഭ്യം മലയാളിയുടെ കവിതമാനസ്സിനെ സുരഭിലമാക്കി. ഭാവഗാനങ്ങൾ ക്കൊണ്ട്
മലയാള കാവ്യചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയ മഹാപ്രതിഭയുടെ ജീവിതചരിത്രം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കെ ആർ സരിതകുമാരി
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട