ചരിത്രംകുറിച്ച ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം
Rating:
0%
Out of stock
Regular Price ₹270.00 -20% Special Price ₹216.00

''ഒരു ജനതമുഴുവൻ - രാജാക്കൻമാരും ചിത്രപത്രമാധ്യമങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളുമെല്ലാം-സ്വന്തം ചരിത്രം വിസ്മരിച്ചുപോയതിന്റെ ദാരുണഫലമാണ് ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഇന്നത്തെ കോലാഹലങ്ങൾ... ഓർക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ ഓർമപ്പെടുത്തി, ക്ഷേത്രാക്രമങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ആ ധർമ്മമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്.'' പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ്‌

Product: ചരിത്രംകുറിച്ച ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം are being added to cart ...
x
x
Product: ചരിത്രംകുറിച്ച ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

''ഒരു ജനതമുഴുവൻ - രാജാക്കൻമാരും ചിത്രപത്രമാധ്യമങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളുമെല്ലാം-സ്വന്തം ചരിത്രം വിസ്മരിച്ചുപോയതിന്റെ ദാരുണഫലമാണ് ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഇന്നത്തെ കോലാഹലങ്ങൾ... ഓർക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ ഓർമപ്പെടുത്തി, ക്ഷേത്രാക്രമങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ആ ധർമ്മമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്.'' പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ്‌

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9788126433513
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ എം ജി ശശിഭൂഷൺ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ചരിത്രംകുറിച്ച ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട