ചരിത്രശാസ്ത്രവും മാർക്സിയൻ ദർശനവും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹120.00 -10% Special Price ₹108.00

ചരിത്രവും ദർശനവും വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതിക പാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പഠനം. സൗരയൂഥം - ഭൂമി അതിലെ ഓരോ ചരാചരങ്ങളുടെയും രൂപപ്പെടൽ. മനുഷ്യന്റെ ഇന്നോളമുള്ള ഗതിക്രമത്തിന്റെ പൂർവ്വകാല ചിത്രം..

Product: ചരിത്രശാസ്ത്രവും മാർക്സിയൻ ദർശനവും are being added to cart ...
x
x
Product: ചരിത്രശാസ്ത്രവും മാർക്സിയൻ ദർശനവും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ചരിത്രവും ദർശനവും വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതിക പാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പഠനം. സൗരയൂഥം - ഭൂമി അതിലെ ഓരോ ചരാചരങ്ങളുടെയും രൂപപ്പെടൽ. മനുഷ്യന്റെ ഇന്നോളമുള്ള ഗതിക്രമത്തിന്റെ പൂർവ്വകാല ചിത്രം... ഓരോ ചരാചരങ്ങളുടെയും രൂപപ്പെടൽ പരിണാമവികാസത്തിന്റെ ഗവേഷണ ചരിത്രപഠനം. ഭൂമി, ജലം, സസ്യജാലങ്ങൾ, ജീവികൾ, മനുഷ്യൻ,സമൂഹം, മതം, വർഗ്ഗങ്ങൾ, ഭരണകൂടങ്ങൾ എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചതും വികസിച്ചതുമായ വസ്തുനിഷ്ഠപഠനം നമുക്ക് ഭാവിയെ ദർശിക്കാൻ സഹായിക്കും.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789386222657
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വെള്ളത്തൂവല്‍ സ്റ്റീഫന്‍
പ്രസാധകർ സൈകതം ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ചരിത്രശാസ്ത്രവും മാർക്സിയൻ ദർശനവും
Sold By
saikatham
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട