ഛായ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹110.00 -20% Special Price ₹88.00

കരുതലിന്റെ സ്പര്ശങ്ങളാണ് സിവിക്കിന്റെ ഓരോ കഥയും. മെല്ലെ മെല്ലെ സ്നേഹത്തിന്റെ  ഇല്ലാ നിർവചനങ്ങളെ  ചുറ്റിപറ്റി. ലളിതമെന്നു പുറമെ തോന്നിക്കും മട്ടിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നവ . ഉള്ളിൽ ജീവിത സംബന്ധിയായ അനേകം ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളവശേഷിപ്പിച്ചു ഉത്തരം അന്വേഷിച്ചലയാൻ നമ്മെ ഉന്തിത്തള്ളി വിടുന്നവ.

Product: ഛായ are being added to cart ...
x
x
Product: ഛായ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

കരുതലിന്റെ സ്പര്ശങ്ങളാണ് സിവിക്കിന്റെ ഓരോ കഥയും. മെല്ലെ മെല്ലെ സ്നേഹത്തിന്റെ  ഇല്ലാ നിർവചനങ്ങളെ  ചുറ്റിപറ്റി. ലളിതമെന്നു പുറമെ തോന്നിക്കും മട്ടിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നവ . ഉള്ളിൽ ജീവിത സംബന്ധിയായ അനേകം ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളവശേഷിപ്പിച്ചു ഉത്തരം അന്വേഷിച്ചലയാൻ നമ്മെ ഉന്തിത്തള്ളി വിടുന്നവ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ സിവിക് ജോൺ
പ്രസാധകർ Sign Books

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഛായ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട