ക്രിസ്തുമതം കേരളത്തിൽ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹170.00 -20% Special Price ₹136.00

കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിലൊരാളായ സൈന്റ്റ് തോമസ് ad 52 ൽ കൊടുങ്ങലൂരിനടുത്തുള്ള മാല്യങ്കരയിൽ എത്തിയതോടെയാണ്.ഇതേ തുടർന്ന് അവരുടെ മതപ്രചാരണം,വികാസം,സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ,വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങൾ,എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തവിവരണമാണ് ക്രിസ്തുമതം കേരളത്തിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം.

Product: ക്രിസ്തുമതം കേരളത്തിൽ are being added to cart ...
x
x
Product: ക്രിസ്തുമതം കേരളത്തിൽ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിലൊരാളായ സൈന്റ്റ് തോമസ് ad 52 ൽ കൊടുങ്ങലൂരിനടുത്തുള്ള മാല്യങ്കരയിൽ എത്തിയതോടെയാണ്.ഇതേ തുടർന്ന് അവരുടെ മതപ്രചാരണം,വികാസം,സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ,വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങൾ,എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തവിവരണമാണ് ക്രിസ്തുമതം കേരളത്തിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാർ-ഭാഷ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ക്രിസ്തുമതം കേരളത്തിൽ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട