ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹70.00 -10% Special Price ₹63.00

ഗിരിപ്രഭാഷണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അനാവരണമാണ്. ക്രിസ്തുദർശനത്തിന്റെ സാരാംശവും ആണത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ ഈ പ്രഭാഷണം ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ ഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപനവും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതീക്ഷയുമാണ്. സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ, അതിരുകൾ ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ് യേശു ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

Product: ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം are being added to cart ...
x
x
Product: ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ഗിരിപ്രഭാഷണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അനാവരണമാണ്. ക്രിസ്തുദർശനത്തിന്റെ സാരാംശവും ആണത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ ഈ പ്രഭാഷണം ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ ഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപനവും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതീക്ഷയുമാണ്. സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ, അതിരുകൾ ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ് യേശു ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9387842630
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ ടി മാത്യു ഫിലിപ്പ്
പ്രസാധകർ ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം
Sold By
chintha
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട