ക്ലിയോപാട്രിയയെ തേടി
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹90.00 -20% Special Price ₹72.00

ഇതിവൃത്ത സ്വീകാരത്തിലും, ആഖ്യാനത്തിലും മികവു പുലർത്താൻ ഡോ. ജയകുമാറിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് നിർവിവാദമായ ഒരു സത്യമാണ്. കഥയ്ക്കും, കാലത്തിനുമനുസരണമായി സന്ദർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, ഫാന്റസിയും, യാഥാർത്ഥ്യവും തദനുസരണം അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഥാകാരന്റെ സാമർത്ഥ്യം ചെറുകഥാരംഗത്തെ കൃതഹസ്തരായ എഴുത്തുകാർക്കുമാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ്. പ്രൊഫ. കുളത്തൂർ കൃഷ്ണൻ നായർ

Product: ക്ലിയോപാട്രിയയെ തേടി are being added to cart ...
x
x
Product: ക്ലിയോപാട്രിയയെ തേടി was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഇതിവൃത്ത സ്വീകാരത്തിലും, ആഖ്യാനത്തിലും മികവു പുലർത്താൻ ഡോ. ജയകുമാറിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് നിർവിവാദമായ ഒരു സത്യമാണ്. കഥയ്ക്കും, കാലത്തിനുമനുസരണമായി സന്ദർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, ഫാന്റസിയും, യാഥാർത്ഥ്യവും തദനുസരണം അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഥാകാരന്റെ സാമർത്ഥ്യം ചെറുകഥാരംഗത്തെ കൃതഹസ്തരായ എഴുത്തുകാർക്കുമാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ്. പ്രൊഫ. കുളത്തൂർ കൃഷ്ണൻ നായർ

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789354329012
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ജയകുമാർ ഉദേശ്വരം
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ക്ലിയോപാട്രിയയെ തേടി

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട