കോവിഡ് സഹനം അതിജീവനം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹129.00 -20% Special Price ₹103.20

2017 ലെ ഓഖി ദുരന്തം, 2018 ലെയും 2019 ലെയും മഹാപ്രളയങ്ങൾ, 2018, 2019 വർഷങ്ങളിലെ നിപ്പ വ്യാധി ഇവയുടെ തുടർച്ചയായി 2020 ന്റെ ആരംഭം മുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന കോവിഡ് - 19 മഹാവ്യാധി - അതാത് സന്ദർഭങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ സംഭവപരമ്പരകളെ സംഗ്രഹിച്ചും വിസ്തരിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന സഹനത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും പുസ്തകം.അവതാരിക: എം. പി. ബാലറാം

Product: കോവിഡ് സഹനം അതിജീവനം are being added to cart ...
x
x
Product: കോവിഡ് സഹനം അതിജീവനം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Insightpublica
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

2017 ലെ ഓഖി ദുരന്തം, 2018 ലെയും 2019 ലെയും മഹാപ്രളയങ്ങൾ, 2018, 2019 വർഷങ്ങളിലെ നിപ്പ വ്യാധി ഇവയുടെ തുടർച്ചയായി 2020 ന്റെ ആരംഭം മുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന കോവിഡ് - 19 മഹാവ്യാധി - അതാത് സന്ദർഭങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ സംഭവപരമ്പരകളെ സംഗ്രഹിച്ചും വിസ്തരിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന സഹനത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും പുസ്തകം.അവതാരിക: എം. പി. ബാലറാം

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മുരളീധരൻ പുത്തൻപുരയിൽ
പ്രസാധകർ ഇന്‍സൈറ്റ് പബ്ളിക

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കോവിഡ് സഹനം അതിജീവനം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട