ദൈവം പിയാനോ വായിക്കുമ്പോള്‍
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹130.00 -10% Special Price ₹117.00

ദൈവം മറ്റാരേക്കാളും കേമമായി പിയാനോ വായിക്കുമ്പോൾ താഴേ ഭൂമിയിൽ വൈചിത്ര്യമാർന്ന എന്തെന്തു യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങൾ! അവ നോക്കിക്കാണുകയാണ് സി. വി. ബാലകൃഷ്ണൻ. മാനവസംസ്കൃതിയിലും പ്രകൃത്യാവബോധത്തിലും ചരിത്രരാഷ്ട്രീയ പാഠങ്ങളിലുമൂന്നി വികാസം നേടിയ, വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ പ്രമേയപരിസരം.

Product: ദൈവം പിയാനോ വായിക്കുമ്പോള്‍ are being added to cart ...
x
x
Product: ദൈവം പിയാനോ വായിക്കുമ്പോള്‍ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ദൈവം മറ്റാരേക്കാളും കേമമായി പിയാനോ വായിക്കുമ്പോൾ താഴേ ഭൂമിയിൽ വൈചിത്ര്യമാർന്ന എന്തെന്തു യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങൾ! അവ നോക്കിക്കാണുകയാണ് സി. വി. ബാലകൃഷ്ണൻ. മാനവസംസ്കൃതിയിലും പ്രകൃത്യാവബോധത്തിലും ചരിത്രരാഷ്ട്രീയ പാഠങ്ങളിലുമൂന്നി വികാസം നേടിയ, വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ പ്രമേയപരിസരം. സൗന്ദര്യാത്മകവും വിലോഭനീയവുമായ ഭാഷാവിന്യാസം. വസ്തുനിഷ്ഠവും സാർവലൗകികവുമായ വിഷയങ്ങളെ കഥാവസ്തുവായി സ്വീകരിച്ച് സൗന്ദര്യശില്പമാക്കി മാറ്റുന്ന കലാത്മകത. പുതിയ കാലത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ തീക്ഷ്ണമായ പ്രതിഫലനങ്ങൾ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ സി.വി ബാലകൃഷ്ണൻ
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ദൈവം പിയാനോ വായിക്കുമ്പോള്‍
Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട