ദൈവത്തിന്റെ ജെൻഡർ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹190.00 -10% Special Price ₹171.00

ആമേന് എന്ന ആത്മകഥയിലൂടെ കന്യാസ്ത്രീകള് അനുഭവിക്കുന്ന പല തരം പീഢനങ്ങള് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയ്ക്കുള്ളില്നിന്നും പുറത്ത് കടന്ന സിസ്റ്റര് ജെസ്മി സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളില് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് തന്റെ തുടര്ന്നുള്ള ജീവിതം സാര്ത്ഥകമാകുന്നത്. വിവിധ സമരങ്ങളില് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട്, പൊതുപ്രശ്നങ്ങളില് നിലപാടറിയിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രഭാഷണങ്ങള് നടത്തികൊണ്ട് സജീവമാണ് അവരുടെ ജീവിതം. ആ ഇടപെടലുകളുടെ ഉല്പന്നമാണ് ഈ പുസ്തകവും. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള തന്റെ നിലപാടുകള് നിര്ഭയം പറയുകയും നിരീക്ഷണങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ സിസ്റ്റര് ജെസ്മി.

Product: ദൈവത്തിന്റെ ജെൻഡർ are being added to cart ...
x
x
Product: ദൈവത്തിന്റെ ജെൻഡർ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ആമേന് എന്ന ആത്മകഥയിലൂടെ കന്യാസ്ത്രീകള് അനുഭവിക്കുന്ന പല തരം പീഢനങ്ങള് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയ്ക്കുള്ളില്നിന്നും പുറത്ത് കടന്ന സിസ്റ്റര് ജെസ്മി സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളില് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് തന്റെ തുടര്ന്നുള്ള ജീവിതം സാര്ത്ഥകമാകുന്നത്. വിവിധ സമരങ്ങളില് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട്, പൊതുപ്രശ്നങ്ങളില് നിലപാടറിയിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രഭാഷണങ്ങള് നടത്തികൊണ്ട് സജീവമാണ് അവരുടെ ജീവിതം. ആ ഇടപെടലുകളുടെ ഉല്പന്നമാണ് ഈ പുസ്തകവും. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള തന്റെ നിലപാടുകള് നിര്ഭയം പറയുകയും നിരീക്ഷണങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ സിസ്റ്റര് ജെസ്മി.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ സിസ്റ്റർ ജെസ്മി
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ദൈവത്തിന്റെ ജെൻഡർ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട