ഡങ്കിപ്പനി, ചിക്കൻഗുനിയ - കാരണങ്ങളൂം പ്രതിരോധമാർഗങ്ങളൂം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹50.00 -20% Special Price ₹40.00

സമകാലിക സമൂഹത്തെ, ഏറ്റവും ഭീതിദമാക്കിയ രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് ഡങ്കിപ്പനിയും ചിക്കൻഗുനിയയും. അവയുടെ കാരണങ്ങൾ, പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, പ്രതിരോധമാർഗങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്ന ആരോഗ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം.

Product: ഡങ്കിപ്പനി, ചിക്കൻഗുനിയ - കാരണങ്ങളൂം പ്രതിരോധമാർഗങ്ങളൂം are being added to cart ...
x
x
Product: ഡങ്കിപ്പനി, ചിക്കൻഗുനിയ - കാരണങ്ങളൂം പ്രതിരോധമാർഗങ്ങളൂം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

സമകാലിക സമൂഹത്തെ, ഏറ്റവും ഭീതിദമാക്കിയ രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് ഡങ്കിപ്പനിയും ചിക്കൻഗുനിയയും. അവയുടെ കാരണങ്ങൾ, പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, പ്രതിരോധമാർഗങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്ന ആരോഗ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ എസ് അബ്ദുൾ അസീസ്
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഡങ്കിപ്പനി, ചിക്കൻഗുനിയ - കാരണങ്ങളൂം പ്രതിരോധമാർഗങ്ങളൂം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട