ധർമ്മയോദ്ധ കൽക്കി
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹490.00 -20% Special Price ₹392.00

എവിടെയൊക്കയാണോ അധർമ്മം സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം
ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഒരാവതാരം പുനഃർജനിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും
….. ഇതിഹാസങ്ങളിൽനിന്ന് ഇതിഹാസം സൃഷ്‌ടിച്ച കെവിൻ മിസ്സാലിൻറെ കൽക്കിത്രയത്തിലെ ആദ്യകൃതി ധർമ്മയോദ്ധ കൽക്കി (വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം)
കലിയുഗത്തിന്റെ ഉദയത്തിന് മുൻപ് തനിക്ക്‌ ചുറ്റുമുള്ള മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തന്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ ഒരുങ്ങിയ കൽക്കിയുടെ കഥ…..

Product: ധർമ്മയോദ്ധ കൽക്കി are being added to cart ...
x
x
Product: ധർമ്മയോദ്ധ കൽക്കി was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Poornabooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

എവിടെയൊക്കയാണോ അധർമ്മം സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം
ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഒരാവതാരം പുനഃർജനിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും
….. ഇതിഹാസങ്ങളിൽനിന്ന് ഇതിഹാസം സൃഷ്‌ടിച്ച കെവിൻ മിസ്സാലിൻറെ കൽക്കിത്രയത്തിലെ ആദ്യകൃതി ധർമ്മയോദ്ധ കൽക്കി (വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം)
കലിയുഗത്തിന്റെ ഉദയത്തിന് മുൻപ് തനിക്ക്‌ ചുറ്റുമുള്ള മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തന്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ ഒരുങ്ങിയ കൽക്കിയുടെ കഥ…..

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കെവിൻ മിസ്സാൽ
പ്രസാധകർ പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ധർമ്മയോദ്ധ കൽക്കി

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട