ഗാലപ്പഗോസ്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹75.00 -20% Special Price ₹60.00

“ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നു പറയാൻ പോന്ന ഒരു ധൈര്യം ഇൗ കഥകളാണ് എനിക്കുതന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇൗ കഥകൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിർണ്ണായകമാണ്. പ്രിയങ്കരവും.” ഇ. സന്തോഷ്കുമാറിന്റെ ആദ്യ കഥാസമാഹാരം.

Product: ഗാലപ്പഗോസ് are being added to cart ...
x
x
Product: ഗാലപ്പഗോസ് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
SignBooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

“ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നു പറയാൻ പോന്ന ഒരു ധൈര്യം ഇൗ കഥകളാണ് എനിക്കുതന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇൗ കഥകൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിർണ്ണായകമാണ്. പ്രിയങ്കരവും.” ഇ. സന്തോഷ്കുമാറിന്റെ ആദ്യ കഥാസമാഹാരം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഇ സന്തോഷ് കുമാർ
പ്രസാധകർ Sign Books

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഗാലപ്പഗോസ്

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട