ജിപ്പ്സിപെണ്ണ്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹120.00 -20% Special Price ₹96.00

പ്രണയത്തിന്റെ ഈ അസ്ഥിര സ്വഭാവത്തെയാണ് കല തന്റെ കവിതകളില്‍ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അത് പ്രണയത്തിന്റെ സ്തവമോ പ്രാര്‍ത്ഥനയോ അല്ല. മറിച്ച് ഒരിക്കലും പിടി കിട്ടാത്ത കടങ്കഥയാണ്. ഈ ഡിപ്പസ് സ്ഫിക്‌സിന് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോ ലെ കവി പ്രണയത്തിന് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നു. ഇവിടെ വായന എന്നത് ഈ കടങ്കഥയിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ്. പങ്കാളിത്ത കവിതകള്‍ ആണ് അത്. വായ നക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നവ. ലോകത്തില്‍ മനുഷ്യ രെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന വിപ്ലവങ്ങളില്‍ ഒന്ന് പ്രണയമാണെന്ന് ഈ കവി വിശ്വസി ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല്‍ ആ കടലിനെ അറിയുക എന്നത് അതിന്റെ അനിശ്ചി തത്വങ്ങളില്‍ കേറിയിറങ്ങലാണ് എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ കവിതകള്‍ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്.

Product: ജിപ്പ്സിപെണ്ണ് are being added to cart ...
x
x
Product: ജിപ്പ്സിപെണ്ണ് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
saikatham
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

പ്രണയത്തിന്റെ ഈ അസ്ഥിര സ്വഭാവത്തെയാണ് കല തന്റെ കവിതകളില്‍ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അത് പ്രണയത്തിന്റെ സ്തവമോ പ്രാര്‍ത്ഥനയോ അല്ല. മറിച്ച് ഒരിക്കലും പിടി കിട്ടാത്ത കടങ്കഥയാണ്. ഈ ഡിപ്പസ് സ്ഫിക്‌സിന് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോ ലെ കവി പ്രണയത്തിന് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നു. ഇവിടെ വായന എന്നത് ഈ കടങ്കഥയിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ്. പങ്കാളിത്ത കവിതകള്‍ ആണ് അത്. വായ നക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നവ. ലോകത്തില്‍ മനുഷ്യ രെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന വിപ്ലവങ്ങളില്‍ ഒന്ന് പ്രണയമാണെന്ന് ഈ കവി വിശ്വസി ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല്‍ ആ കടലിനെ അറിയുക എന്നത് അതിന്റെ അനിശ്ചി തത്വങ്ങളില്‍ കേറിയിറങ്ങലാണ് എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ കവിതകള്‍ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789389463484
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കല സജീവൻ
പ്രസാധകർ സൈകതം ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ജിപ്പ്സിപെണ്ണ്

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട